ترتیب ماه های میلادی چگونه است؟

ترتیب ماه های میلادی بدین شرح است: ژانویه، فوریه، مارس (مارچ)، آوریل (آپریل)، مه (می)، ژوئن (جون)، ژوئیه (جولای)، اوت (آگوست)، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر
ستاره | سرویس عمومی – به دلیل متفاوت بودن مبنای تقویم میلادی و تقویم شمسی، تطابق روزهای میلادی با شمسی و ترتیب قرار گیری آن‌ها همواره برای ما که سال‌ها با تقویم‌های شمسی کار کرده‌ایم بسیار مشکل است. با دانستن ترتیب ماه های میلادی و به طور کلی اطلاعاتی از هر ماه می‌توان برنامه ریزی مناسبی با توجه به تقویمی که در اکثر کشورهای دنیا استفاده می‌شود انجام داد.
در این مقاله می‌توانید با ترتیب ماه های میلادی و با رفتن روی هر ماه از اطلاعات تاریخی، مناسبتی، متولدین افراد مشهور ماه مورد نظر و … آگاهی یابید. همراه ستاره باشید.

 

ترتیب ماه های میلادی

1. ماه ژانویه (January)
 
تلفظ: جَنیوری 
تعداد روز: 31

ترتیب ماه های میلادی چگونه است؟

2. ماه فوریه (February)

تلفظ: فِبروری
تعداد روز: 28 یا 29
 
ترتیب ماه های میلادی چگونه است؟

3. ماه مارس (March)

تلفظ: مارچ
تعداد روز:31


ترتیب ماه های میلادی چگونه است؟

تلفظ: آپریل
تعداد روز: 30

ترتیب ماه های میلادی چگونه است؟

5. ماه مه (May)

تلفظ: می 
تعداد روز: 31

ترتیب ماه های میلادی چگونه است؟

6. ماه ژوئن (June)
تلفظ: جون 
تعداد روز: 30

ترتیب ماه های میلادی چگونه است؟

7. ماه ژوئیه (July)
تلفظ: جولای  
تعداد روز: 31

ترتیب ماه های میلادی چگونه است؟

8. ماه اوت (August)

تلفظ: آگوست
تعداد روز: 31

ترتیب ماه های میلادی چگونه است؟

9. ماه سپتامبر (September)

تلفظ: سِپتِمبر
تعداد روز: 30

ترتیب ماه های میلادی چگونه است؟

10. ماه اکتبر (October)
تلفظ: اکتُبر
 تعداد روز: 31

ترتیب ماه های میلادی چگونه است؟

11. ماه نوامبر (November)
 
تلفظ: نوِمبر
تعداد روز: 30

ترتیب ماه های میلادی چگونه است؟

12. ماه دسامبر (December)
تلفظ: دسِمبر
تعداد روز: 31
ترتیب ماه های میلادی چگونه است؟

 

معادل شمسی ماه های میلادی

هر کدام از ماه های میلادی تقریبا دو سوم از روزهای خود را در یکماه شمسی طی می‌کنند و یک سوم آخر را در ماه بعدی خواهند بود. ماه اول میلادی که ژانویه نام دارد در روز یازدهم دی ماه شروع می شود و ۳۱ روز طول دارد.

همانطور که در بالا گفته شد هفت ماه از ماه های میلادی ۳۱ روز و چهار ماه ۳۰ روز است. همچنین ماه فوریه در برخی سال‌ها ۲۸ روز و در برخی دیگر ۲۹ روز است.

فروردین۲۱ مارچ یا مارس تا ۲۰ آوریل یا آپریلاردیبهشت۲۱ آوریل تا ۲۱ می ‌یا مه

خرداد

۲۲ می‌تا ۲۱ جون یا ژوئن

تیر

۲۲ ژوئن تا ۲۲ جولای یا ژوئیه

مرداد

۲۳ جولای تا ۲۲ آگوست

شهریور

۲۳ آگوست تا ۲۲ سپتامبر

مهر

۲۳ سپتامبر تا ۲۲ اکتبر ماه مهر

آبان

۲۳ اکتبر تا ۲۱ نوامبر ماه آبان

آذر

۲۲ نوامبر تا ۲۱ دسامبر ماه آذر

دی

تبلیغات در ستاره


۲۲ دسامبر تا ۲۰ ژانویه ماه دی

بهمن

۲۱ ژانویه تا ۱۹ فوریه ماه بهمن

اسفند

۲۰ فوریه تا ۲۰ مارچ ماه اسفند

 
و در حالت برعکس تاریخ شروع هر ماه از ماه های میلادی در تقویم شمسی به صورت زیر است:
 
ژانویه ⇐ ۱۱ دی
فوریه ⇐ ۱۲ بهمن
مارس ⇐ ۱۰ اسفند
آوریل ⇐ ۱۲ فروردین
مه ⇐ ۱۱ اردیبهشت
ژوئن ⇐ ۱۱ خرداد
ژوئیه ⇐ ۱۰ تیر
اوت ⇐ ۱۰ مرداد
سپتامبر ⇐ ۱۰ شهریور
اکتبر ⇐ ۹ مهر
نوامبر ⇐ ۱۰ آبان
دسامبر ⇐ ۱۰ آذر
تاریخ های بالا به صورت تقریبی بوده و در سال های کبیسه ممکن است شروع و پایان هر برخی ماه ها یک روز جابجا شوند.

 

در ادامه تصویری گرافیکی از نسبت‌ و ترتیب ماه های میلادی و معادل آن با ماه‌های شمسی آورده شده است.

 

معادل شمسی ماه های میلادی

ترتیب ماه های میلادی

 
 
شناخت و آگاهی از ترتیب ماه های میلادی می‌تواند در بسیاری از مراودات و مکاتبات بین المللی به یاری شما آید. چنانچه نظر و پیشنهادی در رابطه با ترتیب ماه های میلادی دارید آن را از طریق انتهای همین صفحه با ما و دیگران مخاطبان ستاره به اشتراک گذارید.


یک نظر
  1. مطالب شما بسیار عالی و کامل است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
تعییر رمز عبور