تنابنده در روز‌های پایانی ضبط سری جدید پایتخت

محسن تنابنده عکسی در اینستاگرام منتشر کرد و خبر از پایان ضبط سریال پایتخت داد.
تنابنده در روز‌های پایانی ضبط سری جدید پایتخت

در این عکس “نقی” در لباس داور کشتی دیده می‌شود!


ستاره
Logo