تعبیر خواب لوازم آرایش؛ معنی خریدن لوازم آرایش در خواب چیست؟

دیدن لوازم آرایش در خواب بیشتر نمایانگر تلاش فرد بیننده خواب برای اصلاح و یا تکمیل خود است. با تعبیر خواب لوازم آرایش همراه مجله ستاره باشید

طبقه بندی:

تعبیر خواب لوازم آرایش
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – خواب‌ها و رویاها می‌توانند راهنمای ما باشند، زیرا حقیقت مربوط به نقاط ضعف و قوت ما را به خوبی نشان می‌دهند. خواب بینشی کاملا جدید به ما می‌بخشد تا بتوانیم به استقبال آنچه که در پیش رو داریم برویم. بنابراین آگاهی از فضای کلی خواب و فهم نمادهای موجود در آن ضروری است. برای درک بیشتر تعبیر خواب لوازم آرایش همراه مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره باشید.

 

تعبیر خواب لوازم آرایش

تعبیر خواب لوازم آرایش

 

تعبیر خواب لوازم آرایش

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا تعبیر خواب لوازم آرایش را نماد تصاویر زیر می‌داند:

تعبیر خواب لوازم آرایش: میل به جلب توجه، ویژگی‌های عمومی و آشکار ما، پنهان‌کاری یا سرپوش گذاشتن، تلاش در جهت اصلاح و تکمیل خویشتن.
معبرین غربی گویند: اگر در رویا دیدید که لوازم آرایش خریده‌اید در آینده ملاقاتی غیر منتظره با فردی خواهید داشت که تاثیری اساسی در میزان لذت بردن شما از زندگی خواهد داشت.

 

تعبیر خواب کیف لوازم آرایش

معبرین غرب گویند: اگر در رویا خود شما یا کس دیگری در حال باز کردن کیف لوازم آرایش بود و در آن به دنبال وسیله‌ای می‌گشت نشانه‌ای از باز شدن درهای جدیدی در زندگی شما یا شخص دیده در خواب است. خواب‌های دیگری گه در مورد کیف لوارم آرایش دیده می‌شوند به مانند خرید کیف جدید همگی خبر از اتفاقی خوش در آینده‌ای نزدیک به فرد رویابین می‌دهد.

 

معبرین غربی: 
دیدن، خریدن و یا زدن رژ لب در خواب نشانه این است که شما کاملاً در برخی موارد صادق نیستید. این به این دلیل است که رژ و یا ماتیک وسیله‌ای برای جلب توجه لب و فرد است. بنابراین شما بایستی درباره آنچه می‌گویید دقت کنید.
اگر در خواب به لب‌های خود رژ براق زده‌اید به این معناست که مراقب باشید که با دوستانتان به مشکلاتی بر نخورید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: رژ لب: خیانت و دروغ

 

معبرین غربی:
  • دیدن ریمل در خواب معمولاً شما را از خبرهایی آگاه می‌کند. این خواب هشدار می‌دهد که در زندگی خود با ملاحظه و با توجه بیشتری فعالیت کنید.
  • ریمل در واقع نشان دهنده بیداری از خواب عمیق است که در مورد حوادث و اتفاقات آینده هشدار می‌دهد.
  • دیدن ریمل در خواب مربوط به نگرانی‌های افراد در مورد ظاهرشان است. این نشان می‌دهد که شخصی که از وضعیت ظاهری خود رنج می‌برد و اینکه مردم در مورد او چه صحبتی خواهند کرد بیشتر خواب‌هایی مربوط به ریمل خواهد دید
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری می‌کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می‌مالد به مال و نعمت می‌رسد.
 
معمولا تعبیر خواب لوازم آرایش در حالت خرید یا به صورت دیدن کیف قابل تحلیل و تفسیر است. در اصل این خواب مقدمه‌ای است برای استفاده از آن و آرایش کردن چهره. رویایی که می‌تواند مفاهیم متعددی را به همراه داشته باشد.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا 
www.dreammean.com
globe-views.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo