سجده بر دو مهر در نماز چه حکمی دارد؟

سجده بر دو مهر کردن و دوبار خوردن پیشانی بر مهر از سوالات مهم در زمان سجده است. سجده بر دو مهر با در نظر گرفتن شرایطی اشکال ندارد.
سجده بر دو مهر

ستاره | سرویس مذهبی – برخی افراد عادت دارند که در هنگام نماز از دو مهر استفاده کنند و محل سجده خود را بالاتر بیاورند. برخی از افراد هم مهری را در محل قرار گرفتن بینی قرار می دهند. آیا سجده بر دو مهر ایرادی دارد؟ آیا قرار گرفتن بینی بر مهر باعث بطلان سجده می شود؟ سجده بر مهرهای چرک و سیاه چه حکمی دارد؟ مجله اینترنتی ستاره در این مقاله به این سوالات پاسخ می دهد؛

 

سجده بر دو مهر چه حکمی دارد؟

امام خمینی:

محل سجده نمازگزار نباید از محل زانوهایش بیش از چهار انگشت بسته پائین تر یا بلندتر باشد. بنابراین در صورتی که ارتفاع دو مهر بیش از چهار انگشت بسته نباشد می توان بر آن سجده نمود. همچنین تغییر ارتفاع مکان سجده در نماز نیز اشکالی ندارد.

 

سجده بر دو مهر اندازه مهر نماز گذاشتن بینی بر مهر

 

گذاشتن بینی بر روی مهر

آیت الله سیستانی:

گذاشتن بینی بر روی زمین مستجب است.

 

سجده بر مهر چرک و سیاه

آیت الله خامنه ای:

اگر چرک روى مهر به مقدارى باشد که حائل بين پيشانى و مهر شود، سجده و نماز باطل است.

 

دو بار خوردن پیشانی بر مهر در یک سجده

اگر هنگام سجده چنان با سرعت به سجده برویم که پیشانی‌مان دو بار به مهر بخورد تکلیف چیست؟ آیا دو سجده محسوب می‌شود؟

آیت الله خامنه‌ای:

اگر سر بى‌اختیار برگشته و به مهر رسیده یک سجده حساب مى‌شود و چون بى‌اختیار بوده سبب بطلان نماز نمى‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی:

هرگاه پیشانی بی اختیار از جای سجده بلند شود و برگردد، یک سجده حساب می‌شود، چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه، ولی اگر اختیاراً آن را بردارد اگر قبل از ذکر و از روی عمد باشد نمازش باطل است و الا اشکال ندارد.

آیت الله سیستانی:

اگر پیشانی بی‌اختیار از جای سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد، و این یک سجده حساب می‏شود (چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه) و اگر نتواند سر را نگهدارد و بی اختیار دوباره به جای سجده برسد، همان یک سجده حساب می‏شود، ولی اگر ذکر نگفته باشد احتیاط مستحب آن است که آن را بگوید، ولی باید به قصد قربت مطلقه باشد و قصد جزئیت نکند.

آیت الله نوری همدانی:

اگر پیشانی بی اختیار از جای سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد، و این یک سجده حساب می‌شود، چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه و اگر نتواند سر را نگهدارد و بی اختیار دوباره به جای سجده برسد، روی هم یک سجده حساب می‌شود و اگر ذکر نگفته باشد، باید بگوید.

 

سجده بر سنگ ها و چیزهای دیگر

آیت الله خامنه ای:

سجده بر سنگفرش مرمر مشاهد مشرفه اشکال ندارد.

سجده بر عقیق اشکال ندارد، همچنین اگر انگشتر هم باشد با رعایت سایر شرایط سجده بر آن صحیح است.

اگر دستمال کاغذى از چوب و يا گياهان ساخته شده، سجده بر آن مانع ندارد.

 

سجده بر دو مهر استفاده از دو مهر در نماز بینی در سجده

 

قرار گرفتن چادر یا روسری بین پیشانی و مهر

آیت الله خامنه ای:

در نماز اگر در هنگام سجده پيشانى بر روى مهر مستقيم نخورد و چادر بر روى صورت قرار بگيرد و از پشت چادر پيشانى بر روى مهر قرار بگيرد بايد آهسته به طورى كه سر بلند نشود چادر را از زير پيشانى بكشيد تا پيشانى بر مهر قرار گيرد.

 

چرا بر مهر سجده می کنیم؟

امام خمینی:

در هنگام ذکر سجده، باید هفت موضع روی زمین به معنای عام آن (چه خاک باشد و چه فرش و…) قرار گیرد، در این حکم، ملاک؛ استقرار و ساکن بودن این هفت موضع است.

بنابراین هفت موضع در هنگام ذکر سجده باید بر زمین باشد، نه آن که بر خاک و آنچه سجده بر آن صحیح است قرار گیرد. البته از بین این هفت موضع، فقط پیشانی استثناء شده است که می بایست تنها بر زمین (به معنای خاص آن) یا آنچه از زمین می روید واقع شود؛ (در واقع فقهاء در این مساله جنس زمین را مد نظر قرار داده اند).

آیت الله سیستانی:

در نماز باید سجده بر زمین یا آنچه از زمین روئیده است باشد و خوردنی و پوشیدنی نباشد و در زندگی امروزی چون خانه ها مساجد و سالن ها با موکت و فرش و امثال آن پوشیده شده است که سجده بر آنها صحیح نیست لذا از مهر که از جنس خاک است برای سجده استفاده می شود و نیز موضع سجده باید پاک باشد التزام بر این شرط در مهر آسانتر است. البته سجده بر تربت سیدالشهدا (ع) از همه بهتر است.

 

سجده بر دو مهر سجده بر دو مهر سیستانی

 

مستحبات سجده

مستحبات سجده به شرح زیر است:

1. براى رفتن به سجده و بعد هر سجده، در حال آرامى بدن «اللّه أکبر» بگوید.

2. مرد هنگام سجده رفتن، اول دست ها و زن، اول زانوها را به زمین بگذارد.

3. بینى را به مهر یا چیزى که سجده بر آن صحیح است بگذارد.

4. در حال سجده، انگشتانِ دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد، به طورى که سر آنها رو به قبله باشد.

5. در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و صلوات بفرستد.

6. بعد از سجده بر ران چپ بنشیند و روى پاى راست را بر کف پاى چپ بگذارد.

7. بعد از سجده اول و آرامش بدن، «اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّی وَ اتُوبُ الَیْهِ» بگوید.

8. سجده را طول بدهد و در موقع نشستن دستها را روى رانها بگذارد.

9. در موقع بلند شدن، دستها را بعد از زانوها از زمین بردارد.

10. مردها آرنجها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زنها آرنجها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضاى بدن را به یکدیگر بچسبانند.


ستاره
Logo