آیا مخلوط شدن آب مسح سر با صورت وضو را باطل می کند؟

مخلوط شدن آب مسح سر با صورت اگر باعث شود که مسح پا با آب صورت انجام شود باعث ابطال وضو می شود. رطوبت مسح پا نباید از صورت گرفته شده باشد.
مخلوط شدن آب مسح سر با صورت

ستاره | سرویس مذهبی – باید هنگام مسح سر، دست به قسمت بالاى پیشانى نرسد و با رطوبت صورت برخورد نکند تا این که رطوبت دست که هنگام مسح پا به آن نیاز دارد با رطوبت صورت مخلوط نشود.

 

حکم مخلوط شدن مسح سر با خیسی صورت

همه مراجع

اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود وضو باطل نمىشود ولى نبايد با آن قسمت از دست كه به آب صورت برخورد نموده، پاها را مسح كند.

 

مخلوط شدن آب مسح سر با صورت مخلوط شدن مسح سر با خیسی صورت

 

آیت الله خامنه ای:

از آنجایى که مسح پاها باید با رطوبتى که از آب وضو در کف دو دست باقى مانده صورت بگیرد، لذا باید هنگام مسح سر، دست به قسمت بالاى پیشانى نرسد و با رطوبت صورت برخورد نکند تا این که رطوبت دست که هنگام مسح پا به آن نیاز دارد با رطوبت صورت مخلوط نشود.

در صورتی که انسان با آن آبی که با آب صورتش مخلوط شده است مسح کند، وضویش باطل می شود، مگر اینکه آب صورت به قدری کم باشد که اثری بر آب دست نگذارد. همچنین اگر با آن قسمت از دست که با آب صورت برخورد نکرده است مسح کند، وضویش اشکالی پیدا نمی کند.

هر مقدار که یقین دارید مسح با آب غیر وضو انجام شده باطل است و نمازهایى که با چنین وضویى خوانده شده باید قضا شود

 

امام خمینی:

مسح پا نباید با رطوبت گرفته شده از آب وضوى صورت باشد.

 

آیات عظام بهجت، فاضل لنکرانی و تبریزی:

اگر هنگام مسح سر، کف دست با رطوبت صورت برخورد کرد می توان با قسمت دیگر کف دست که ملاقات با آب صورت نکرده، پا را مسح کرد.

 

آیت الله مکارم شیرازی:

اگر در هنگام وضو موهای جلوی سر خیس شود، رطوبت موها، آب خارجی محسوب می شود و وضو با آن اشکال دارد.

 

آیت الله وحید خراسانی:

مسح پا باید با رطوبت دست که در اثر وضو بوده انجام شود و اگر با رطوبت جلوی موی سر باشد مسح باطل است و وضو باطل می شود

اگر دست به واسطه رطوبت مو خیس شود و با همان رطوبت مو مسح پا انجام شود وضو باطل است و نمازهایی که با چنین وضویی خوانده شده باید قضا شود.

 

آیت الله فاضل لنکرانی:

اگر یقین ندارید که مسح  پاها را با رطوبت غیروضو انجام شده نمازهایی که خوانده اید صحیح است.

 

مخلوط شدن آب مسح سر با صورت قاطی شدن مسح سر با صورت

 

مسح پا بعد از برداشتن چند گام

آیات عظام صافی گلپایگانی و امام خمینی:

در انجام اعمال وضو موالات (پی در پی بودن) عرفی شرط است؛ بدین معنا که لازم است میان اعمال وضو زیاد فاصله نشود، اما چند قدم راه رفتن بین مسح سر و پا مشکلی در وضو ایجاد نمی‌کند.

اگر این فاصله انداختن، منجر به خشک شدن رطوبت کف دست شود، باید از موهای صورت یا دست برای تر شدن کف دست استفاده کرد ولی اگر رطوبتی باقی نمانده باشد وضو باطل است.

 

تکیه دادن برای مسح پا

در مسح سر و پا تکیه دادن به تکیه گاه یا تکیه ندادن شرط نشده است بلکه ملاک آن است که سر و پا ثابت نگه داشته شوند و دست روى آنها کشیده شود و اگر گفته شده است که پا به تکیه گاهی تکیه داده شود برای آن است که ثابت بماند

 

امام خمینی:

در مسح سر و روى پا باید دست را روى آنها بکشد و اگر دست را نگه دارد و سر یا پا را به آن بکشد وضو باطل است ولى اگر موقعى که دست را مى‏کشد سر یا پا مختصرى حرکت کند اشکال ندارد.

 


ستاره
Logo