تعبیر خواب نخ – نخ ریسی در خواب چه مفهومی دارد؟

اکثر معبرین اسلامی دیدن نخ در خواب را نشانه سفر می‌دانند و ریسیدن آن را به مدت زمان سفر تعبیر کرده‌اند. با تعبیر خواب نخ همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب نخ
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – نخ در رویاهای ما همراه به همراه سوزن دیده می‌شود و به ندرت اتفاق می‌افتد که نخ در محوریت خواب قرار گیرد. معبرین اسلامی مانند حضرت امام جعفر صادق تعبیر خواب نخ را سفر و تعبیر خواب سوزن را نماد سر و سامان دادن به کارها بیان کرده‌اند. با تعبیر خواب نخ همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب کلاف کاموا - تعبیر خواب قرقره نخ - تعبیر خواب نخ و سوزن - تعبیر خواب نخ مشکی - تعبیر خواب نخ قرمز - تعبیر خواب خریدن نخ

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب نخ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب نخ، مسافرت می‌باشد
بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: کار مردی است که با زنان اختلاط و همنشینی دارد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی نخ‌های زیادی داری به این معنی است که عمر طولانی به دست می‌آوری و به اندازه طول نخ به تو خیر و منفعت می‌رسد.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای نخ عبارت‌اند از:
 1. سفر
 2. دستمزد کار
 3. عمر طولانی
 4. سود و منفعت زیاد
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن نخ در خواب، نشانه آن است که بخت و اقبال آن سوی راههای پرپیچ و خم است.
 • دیدن نخ‌های پاره در خواب، نشانه آن است که از بی وفایی دوستان متحمل زیانی می‌شوید.
 • اگر در خواب نخ‌های پاره‌ای ببینید، یعنی دچار دردسر می‌شوید.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن نخ در خواب، علامت آن است که باید مراقب کارهایتان باشید.

 

تعبیر خواب نخ ریسی (تابیدن نخ)

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی نخریسی می‌نمایی و نخ می‌تابی، تعبیرش این است که به اندازه طول آن به مسافرت خواهی رفت.
 • اگر زنی در خواب ببیند همانطور که معمولاً نخریسی می‌کنند، با پنبه یا ابریشم خام یا کتان نخریسی می‌نماید کار حلالی انجام می‌دهد، ولی برای مردان خوب نیست.
 • اگر ببینی برای دوختن چیزی، نخ‌ریسی می‌کنی و نخ را تاب می‌دهی برای مصلحت و چاره‌ای، اقدام به انجام کاری خواهی کرد، یا برای پاکی نفس، ریاضت می‌کشی
 • اگر ببینی همانطور که معمولاً نخریسی می‌کنند با پشم نخریسی می‌نمایی و نخ می‌تابی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و از آن خیر و منفعت به دست می‌آوری
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی ببیند با پشم یا مو نخریسی می‌نماید و نخ می‌تابد آشنای او که به سفر رفته است برمی‌گردد، ولی اگر ببیند در هنگام ریسندگی، نخ پاره شده است سفرکرده او در سفر می‌ماند.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای نخریسی عبارت‌اند از:
 1. سفر و نقل و انتقال
 2. ریاضت نفس
 3. حل مشکلات
 
منابع:
تعبیرستان
کتاب بانک جامع تعبیر خواب

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo