مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷
کد خبر: ۱۰۳۵۲
تعداد نظرات: ۶۶ نظر
با تعبیر خواب ماشین (اتومبیل)، تعبیر خواب اتومبیل، تعبیر خواب رانندگی با ماشین، تعبیر خواب خریدن ماشین و ... همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب ماشین - دیدن انواع ماشین در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا اتومبیل اشاره به غرایزی که محرک شما هستند، غرایز جسمانی، جاه طلبی، احساس شکست، هر آن چه که شما را در زندگی به پیش می راند دارد. این تصویر به مفهوم (( به جایی رسیدن)) در زندگی اشاره می‌کند. این رویا نشان دهنده استقلال، آزادی در انتخاب‌های شخصی و تصمیم گیری، یک فضای شخصی که می‌توانید دیگران را به آن دعوت کنید و یا مثلا با پیوند زناشویی شخص دیگری را در آن سهیم کنید، فضای خصوصی که در آن می‌توانید بی نیاز از هر گونه تظاهر، خودتان باشید، احساس شما درباره یک اتومبیل خاص که در رویا به تصویر کشیده شده است نشان دهنده بدن شماست. اتومبیل‌ها چنان بخش عظیم و مهمی را در زندگی مدرن بشر امروزی بر عهده دارند که خود به تنهایی نمایانگر تمامی جنبه‌های مختلف اشیا هستند.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تعبیر خواب ماشین

دیدن ماشین (اتومبیل) و یا هر وسیله نقلیه دیگری اشاره مستقیم به حرکت و رهبری زندگی فرد بیننده خواب دارد. حرکت ماشین می‌تواند سمبلی از از حرکت رو به جلو و هر گونه توقف اتومبیل اشاره ضمنی به عدم توانایی در پیمودن مسیر دارد.
 
 
آنلی بیتون می‌گوید: ماشین را نمادی از تغییر و تحول در زندگی و تلاش برای سوار شدن آن در خواب را بیانگر کوششی در رسیدن به آرزوها و اهداف زندگی می‌داند. همچنین همسفر شدن با فردی خاص در ماشین می‌تواند نشانه ای از رابطه خوب بیننده خواب با همسفرش باشد. دیدن رویاهایی به مانند ماشین و اتومبیل همواره بایستی بر اساس شرایط فرد بیننده خواب تعبیر گردد.
 

محمد بن سیرین می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که در گردونه (ماشین) نشسته و ماشین در حال حرکت می باشد نشانه بزرگی و شرف برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که پادشاه ماشینی دارد بیانگر این است که از طرف پادشاه بزرگی می یابد.

امام صادق (ع) می‌گوید: تعبیر خواب گردونه (ماشین) بر ۸ وجه زیر است :

۱- آبرو و عزت

۲- فرمانروایی و ولایت

۳- منزلت و مرتبه

۴- بزرگی

۵- هیبت

۶- شادمانی و سرور

۷- رفعت

۸- آسانی کارها

نکته: معنای گردونه در تعابیر خواب امام صادق و ابن سیرین بدین معناست: چرخ، ارابه، گاری، هر چیز شبیه چرخ که دور خود بچرخد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب یک اتومبیل: خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده می‌شود.
 • شما یک اتومبیل دارید: یک هدیه مهم دریافت می‌کنید.

یونگ تعابیر مختلفی برای ماشین دارد که در زیر به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

 • خواب دیدن اینکه شما یک ماشین را می رانید بیانگر جاه طلبی شما، انگیزه شما و توانایی شما برای رفتن از یک مرحله از زندگی به مرحله ی دیگر است.

     در نظر بگیرید که ماشین را چقدر راحت یا سخت می رانید اگر شما ماشین را می رانید، شما نقش فعالی در مسیری که زندگی تان در ان پیش می رود دارید. با این حال اگر شما مسافر هستید، نقش منفعلی دارید.

 • اگر شما در صندلی عقب ماشین نشسته اید، بیانگر این است که شما خودتان را دست کم می گیرید و به دیگران اجازه می دهید که اختیار را در دست گیرند. این ممکن است نتیجه عزت نفس یا اعتماد به نفس پایین باشد. در کل، این خواب، نمادی از این است که نشانه ای از وابستگی شما و درجه ی کنترلی است که شما روی زندگی تان دارید
 • خواب دیدن اینکه شما ماشین را در آب می رانید یا اینکه ماشین در آب می غلطد، بیانگر این است که شما به یک سفر احساسی می روید. دیدن ماشین زیر آب در خوابتان، به احساس پشیمانی یا ناراحتی از هدفی که به آن نرسیده اید اشاره دارد
 • خواب دیدن اینکه ماشین شما مدفون می شود بیانگر این است که شما ازینکه به دنبال رویاهای کس دیگری بروید به جای اینکه به دنبال رویاهای خود بروید، احساس خستگی می کنید. شما می ترسید که دیگران را نا امید کنید
 • خواب دیدن اینکه ماشین چپ کرده است، بیانگر این است که حادثه ی مهمی شما را از رسیدن به اهدافتان باز داشته است. شما حس می کنید که مجبورید زندگی تان را موقتا متوقف کنید.
 • دیدن یا خواب دیدن اینکه ماشین له می شود، بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، با نا امیدی مواجه می شوید. شما جاه طلبی و هدف ندارید
 • خواب دیدن اینکه ماشین شما روشن نمی شود بیانگر این است که در برخی موقعیت ها، احساس قدرت نمی کنید
 • خواب دیدن اینکه فراموش کرده اید که ماشین را کجا پارک کرده اید یا نمی توانید ماشینتان را پیدا کنید، بیانگر این است که از جنبه ای از زندگی بیداری تان راضی نیستید و از آن شاد نیستید. شما نمی دانید واقعا می خواهید با زندگی تان چه کنید یا کجا می خواهید بروید.
 • خواب دیدن اینکه ماشین شما جوش آورده است بیانگر این است که شما انرژی زیادی صرف می کنید. شما نیاز دارید که کمی آرام تر عمل کنید و ریسک اینکه بسوزید (مهره سوخته شوید. شکست بخورید) را کم کنید. شما با یک دست چند هندوانه برداشته اید. زمان آن رسیده که به خود یک استراحت دهید
 • دیدن یک ماشین پارک شده در خواب، بیانگر این است که نیاز دارید تلاش ها و انرژی های خود را جای دیگری خرج کنیدو شما ممکن است انرژی خود را صرف تلاش های بیهوده کنید. تعبیر دیگر این است که ماشین پارک شده، ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید متوقف شوید و از زندگی لذت ببرید
 • خواب دیدن اینکه ماشین به شما می زند یا از روی شما رد می شود، بیانگر این است که سبک زندگی تان، باور ها یا اهدافتان، ممکن است با هم در تضاد باشد. ممکن است نمادی از تجربه تکان دهده یا غرور آسیب دیده باشد.
 • اگر شما خواب ببینید که با ماشین به کسی زده فرار کرده اید، بیانگر این است که شما به کسی به خاطر اینکه در زندگی تان پیش روید، آسیب می زنید.
 • خواب دیدن اینکه شما قادر نیستید شیشه های ماشین را بالا بدهید، بیانگر این است که شما در مورد مسیری که در زندگی تان پیش می روید یا در مورد مسیری که انتخاب کرده اید، تردید و احتیاط نشان می دهید.
 • دیدن ماشین رها شده در خوابتان بیانگر اهداف تمام نشده است. شما یک سفر یا مسیر را شروع کرده اید اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی شما را به جهتی متفاوت از آنچه شما برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد.
 • خریدن ماشین در خوابتان به تعهد شما در مورد یک تصمیم مهم که در زندگی تان گرفته اید اشاره دارد.
 • شنیدن یا خاموش کردن دزد گیر ماشین در خوابتان بیانگر این است که شما در مسیری اشتباه قدم گذاشته اید. خواب به شما هشدار می دهد که مسیر خود را عوض کنید.
 • خواب دیدن اینکه ماشینتان درجا می زند (چرخش می چرخد اما حرکت نمی کند) به این معنی است که شما در جایی از زندگی تان بهره وری ندارید. شما به سمت هیچ هدفی حرکت نمی کنید.

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب رانندگی با ماشین

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر فردی در خواب ببیند که در ماشینی نشسته و مشغول رانندگی است نشانه این است که در زندگی و کار وی تغییراتی ایجاد می شود که این تغییرات باعث خوشحالی و نشاط او می شود.
 • اگر خواب ببینید هنگام رانندگی، ماشین شما خراب و متوقف می‌شود، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید، ادامه نمی‌یابد.

 • اگر فردی در خواب ببیند که از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کند نشانه این است که خواب بیننده از هم چشمی و رقابت پرهیز می کند.
 • اگر زن جوانی در خواب ببیند که در جستجوی ماشین است نشانه این است که برای جلب کردن حمایت فردی تلاش می کند و در نهایت موفق به جلب حمایت از طرف فرد مورد نظر خود نمی شود.

 

تعبیر خواب خریدن ماشین

لیلا برایت می‌گوید: 
 • اگر در خواب اتومبیلی خریدید، نشانه‌ی آن است که در کارها موفق می‌شوید.
 • اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معنای آن است که صدمه‌ی مالی به شما می‌رسد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که با فرد دیگر در ماشینی همسفر شده است بیانگر این است که با دیگران روابط خوبی پیدا می کند.
 

تعبیر خواب اتومبیل به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • به تنهایی رانندگی می‌کنید: بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.
 • به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید: باید از خودتان در مقابل صجبتهایی که درباره شما می‌کنند دفاع کنید.
 • با معشوقتان در اتومبیل هستید: باید بیشتر بر هوس‌هایتان غلبه کنید.
 • با نامزد یا دوستتان در اتومبیل هستید: نقطه ضعف‌های شما نمایان می‌شود.
 • به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید: از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید.
 • یک تصادف اتومبیل: علامت رسیدن پول
 • اتومبیل واژگون می‌شود ولی شما جان سالم بدر می‌برید: از رقیب بپرهیزید.
 • به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید: بزودی به یک راز پی می‌برید.
 • به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید: به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.
 

تعبیر خواب ماشین بدون راننده

یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه یک ماشین در حال حرکت راننده ندارد بیانگر این است که شما نیاز دارید که سطح کنترلتان را روی زندگی تان، دوباره ارزیابی کنید. شما مشتاق نیستید که مسئولیت عملکرد خود را به عهده گیرید.

 

تعبیر خواب دیدن اینکه ماشین دزدیده شده

یونگ می‌گوید: اگر دیدید ماشینتان تان دزدیده شده استبیانگر این است که دارید شخصیت یا هویتتان را از دست می دهید. این ممکن است به از دست دادن شغل شما، یک رابطه ی شکست خورده، یا یک موقعیت مربوط باشد که نقش مهمی در هویت شما و اینکه شما چه کسی هستید، بازی کند.

 

تعبیر خواب ماشین  ATV (ماشین هایی که یک نفره هستند و برای راندن در بیابان ها و زمین های ناهموار مناسبند)

یونگ می‌گوید: دیدن یا راندن این ماشین ها در خواب بیانگر تمایل شما برای حرکت در مسیر چاله ناهموار است. شما می خواهید مسیر خود را ایجاد کنید و کارها را به شیوه خود انجام دهید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید زمانی در زندگی تان بیابید که با خود خلوت کنید.

 

تعبیر خواب ماشین آتشنشانی

یونگ می‌گوید: دیدن ماشین آتش نشانی در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید به نیاز های دیگران توجه کنید و از نیاز های خود چشم بپوشید. شما در موقعیت هایی که فرای کنترلتان است، نگرانی و استرس دارید. ازین که تلاش کنید همه اش در همه چیز دخالت کنید و حساسیت به خرج دهید دست بکشید، و از تلاش برای درست کردن چیزها دست بکشید. به این اعتماد کنید که چیزها در آخر خودشان درست می شوند. از صلاح دید و بصیرت بیشتری استفاده کنید.

 

تعبیر خواب ماشین برقی

یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه سوار ماشین برقی هستید، بیانگر حالت ارتجاعی(جهندگی) است. شما قادرید خود را از سختی نجات دهید(یعنی بعد از یک دوره سختی، دوباره به حالت اولیه برگردید و خودتان را جمع و جور کنید). تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در زندگی تان به هیچ جا نمیرسید(هدف مشخصی ندارید)

 

تعبیر خواب ماشین پلیس

یونگ می‌گوید: دیدن ماشین پلیس در خوابتان بیانگر این است که کمک برای شما در راه است. شما هرج و مرج درونی را تجربه می کنید و به مداخله نیاز دارید.

 

تعبیر خواب ماشین حمل زباله

یونگ می‌گوید: دیدن یا راندن ماشین حمل زباله در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید، خودتان را از شر عادات قدیمی رها کنید. شما منفی زیادی را حمل می کنید(خیلی منفی بافید)

 

تعبیر خواب ماشین مسابقه

یونگ می‌گوید: دیدن ماشین مسابقه در خوابتان نمادی از نگرش های سرکشانه و لجبازانه است. ممکن است بازتابی از ماهیت رقابتی شما و نیاز شما به بردن باشد.

 

تعبیر خواب ماشین یدک کش

یونگ می‌گوید: دیدن ماشین یدک کش در خوابتان بیانگر بارها و مسئولیت های شماست. تعبیر دیگر این است که بیانگر جنبه ای از زندگی تان است که نیاز به کمی کمک دارید. شما نیاز دارید که کسی کمکتان کند و شما را از جای فعلی تان بردارد و دوباره در مسیر درست بگذارد

خواب دیدن اینکه یک ماشین یدک کش را می رانید به این معنی است که حس می کنید دیگران خیلی به شما وابسته اند. شما حس می کنید بار زیادی روی دوشتان است یا دارید زیر بار له می شوید.

خواب دیدن اینکه یک وسیله نقلیه یا شی سنگین را بوکسل می کنید. بیانگر این است که شما خیلی کار می کنید و بار زیادی روی دوشتان است. شما حس می کنید که دیگران در کار، در خانه یا در رابطه ی شخصی، عهده دار بار خود نمی شوند و همه چیز به عهده ی شماست. شما حس می کنید که بیش از چیزی که دریافت می کنید می دهید.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین قرمز

معبرین غربی می‌گویند: دیدن خواب ماشین قرمز بیانگر این است که شما انسان خطر پذیری هستید و برای رسیدن به اهداف خود ریسک می کنید.
همچنین می‌تواند بیانگر این باشد که شما هدفی دارید که با شور زیادی می‌خواهید با آن مواجه شوید. اما رنگ قرمز می‌تواند نشان دهنده شور و شوق و طبیعت جنسی ما در زندگی باشد.

پس از همه، همه چیز در زندگی متعادل است و خودرو قرمز در یک رویا نشان می دهد که شما در همه زمینه های زندگی خود اطمینان،قدرت، عمل و صداقت خواهید داشت.
اگر با این حال، ماشین قرمز در رؤیای شما از کنترل خارج بود، می توان گفت که همه چیز در نهایت قابل مشاهده خواهد بود زیرا شما تا به حال نمیتوانید چوب را از طریق درختان ببینید.
اگر ماشین قرمز را در خواب ببینید، این نشان می دهد که ویژگی های مثبت زیادی در زندگی شما وجود دارد. این می تواند به این معنی باشد که بیشتر به سمت منفی زندگی تمرکز می کنید، نه مثبت.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین زرد

 معبرین غربی می‌گویند: دیدن ماشین زرد در خواب بیانگر چیز جالبی می‌تواند باشد. این چیز می‌تواند آوردن خبر خوش برای ما باشد یا در  برخی مواقع آوردن خبر بد را حکایت دارد.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین سفید

معبرین غربی می‌گویند: گر در خواب ماشین سفید رنگ ببینید می تواند نشان دهنده این باشد که شما انسان احتیاط کاری هستید و برای رسیدن به اهداف خود با احتیاط و عاقلانه حرکت می کنید.

تعبیر خواب دیدن ماشین مشکی

معبرین غربی می‌گویند: اگر رنگ ماشین شما مشکی بود نشان دهنده این است که شما در رسیدن به اهدف خود تعادل را رعایت می کنید و با وجود اینکه محتاط هستید و عاقلانه رفتار می کنید ولی در مواقع مورد نیاز می توانید به خوبی ریسک کنید .

منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
خواب و رویا
وبگردی
مطالب پیشنهادی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۶۶
در انتظار بررسی: ۰
سجاد
10:50 - 1398/03/07
با سلام و قبولی طاعات و عبادات شما
من خواب دیدم که یک L90 قرمز جدید خریدم و دارم رانندگی میکنم و لایی میکشم و از رانندگی لذت میبرم.و بعد اومدم کنار بابام.
بنظرتون تعبیرش چی میتونه باشه؟ البته کارم یک مقدار چالشیه و تو فکر اینم تغییری ایجاد کنم. باسپاس
ماشین در خواب نماد وسیلهء رسیدن به اهداف در زندگی واقعی تان است. و رنگ قرمز آن اشاره به هیجانات شما دارد. در کل این خواب از شما میخواهد تا با کنترل هیجانات خود راه رسیدن به هدف را بهتر درک کنید و در آخر از قدرت مدیریت خود غافل نباشید.
ح.م
19:46 - 1398/03/04
سلام .خواب دیدم با همسرم بودم به ایشون گفتم ماشین کجاس گفت انجا پارک کردم دیدم یک ماشین کوچک وسفید وقدیمی روی یک سکو جلو در یک خونه پارک کرده بعد گفتم این ماشینته؟! به نطرم خیلی کوچک بود بعد رفتیم‌به جایی انگار بچه کوچک داشتیم واونو به کسی سپرده بودیم بعد دبدم‌خونه خالم هستم وانجاوکتلت اوردن من‌یک دونه درشت برداشتم واونا انگار ناراحت بودن از این که من بچم رو به اونا سپردم.
برای رسیدن به اهداف شخصی در زندگی خود، نیازمند وسایل و موقعیت هایی هستید اما از آنچه در اختیار دارید غافلید. از توانایی ها و استعدادهای خود برای پیشبرد اهدافتان استفاده کنید. از طرفی دیگر در زندگی واقعی از برخی از مسئولیت هایی که بر عهده دارید شانه خالی میکنید. این خاب از شما میخواهد برای رسیدن به اهدافتان باید همه مسئولیت های روزانه خود را انجام دهید.
ح.م
15:23 - 1398/03/02
خواب دیدم با همسرم داخل یک ماشین شاسی بلند سفید نشستم بعد پارک کردیم رفتیم دنبال خرید دقیقا یادم نیست رفتیم چکار کردیم ولی انگار یک کوچه بن بست پارک کردیم جلو ماشین خونه بودو یک کوچه قدیمی بودوقتیپیاده شدم به همسرم گفتم دستی رو خوب بکش به دیوار نخوره
فضایی که در خواب مشاهده نمودید همان فضای ذهنی شماست. در زندگی واقعی نسبت به هدفی دارای انگیزه هستید و مسئولیت های خود را به خوبی میشناسید. با توجه به علایق و انگیزه های شخصی خودتان باید مراقب افکار و حوادث منفی باشید. این خواب از شما میخواهد نسبت به عوامل بیرونی با چشمی باز و منطقی برخورد کنید و از قدرت مدیریت خود برای عبور از سختی ها استفاده کنید.
M
16:37 - 1398/03/01
سلام من چندساله که این خواب برام تکرار میشه خواب میبینم جلو ماشین نشستم وماشین داره حرکت میکنه ولی راننده نیس منم نمیتونم جلوشو بگیرم وخیلی مضطربم وتوهمین وضعیتم از خواب بیدار میشم ینی توخواب نه ماشین وای می ایسته نه تصادفی رخ میده.ممنون میشم تعبیرشو بگین
انگیزه و ایده های جدیدی در زندگی واقعی برای پیشرفت در زمینه های مالی یا هنری و عاطفی دارید، اما تحقق آنها نیازمند برنامه ریزی و مدیریت دقیق است. این خواب از شما میخواهد برای عملی کردن ایده های خود با تفکر منطقی و برنامه ریزی دقیق اقدام کنید.
سد
07:07 - 1398/03/01
چ جالب نمیدونستم زمان امام صادق علیه السلام هم ماشین بوده
دوست گرامی تعابیر آورده شده مربوط به گردونه (چرخ، گاری، ارابه و ...) است. یقینا زمان امام صادق (ع) خودرو نبوده است!!
امیر
19:31 - 1398/02/29
سلام ببخشید نظر قبلی رو دستم خورد و نیمه کاره ارسال شد
من خواب دیدم که دارم با ماشینم میرم سر جلسه امتحان جاده خلوت بود گاز دادم و درست سر ساعت رسیدم ماشینمو پارک کردم و پیاده شدم درست در همین لحظه ماشینم خود به خود روشن شد و راه افتاد و نمیدونم چی شد که با سر افتاد روی زمین و قسمت باطریش آتیش گرفت و همینطور هم روشن بود نه میتونستم در ماشینو باز کنم و نه آتیشو خاموش کنم. بقیه فقط ایستاده بودن و نگاه میکردن و هیچ کاری نمیکردن. به جز یه خانم ناشناس که در یه کامیون رو باز کرد و یه شلنگ آب ازش بیرن آورد داد به من و من باهاش آتش رو خاموش کردم و ماشین هم که خودش روشن شده بود خاموش شد و من به آقایی که کنارم ایستاده بود گفتم: "فکر کنم ماشینم موتور سوزونده" ولی مطمئن نبودم. یهو از خواب بیدار شدم.
شما از ابزار فکری خوبی برای پیشبرد اهدافتان استفاده میکنید. اما کمی دچار مشغله فکری هستید که باعث ایجاد آشفتگی فکری در شما شده است. از ایده ها و نظرات جدید در زندگی واقعی تان بهره ببرید. تا از این وضعیت رهایی یابید
بدون نام
08:25 - 1398/02/29
سلام
من خواب دیدم یه صدای بلند و وحشتناکی اومد رفتم از پنجره خیابان رو نگاه کنم اما دیدم ماشین خودم تو پارکینگ برعکس شده و شیشه هاش شکسته و خرد شده خیلی تعجب کردم که چطوری این اتفاق افتاده.
تعبیر این خواب رو بفرمایید ممنونم از پاسخگوییتون
ممنونم از پاسخگوییتون
در موقعیتی قرار دارید که دچار تگناهایی از نظر فکری هستید. این خواب از شما میخواهد تا منطقی تصمیم بگیرید و خود را از این وضعیت آزاد کنید.
بدون نام
17:53 - 1398/02/27
من خواب دیدم پدرم اتومبیل جدید خریده و من در آن نوشته ام تعبیر آن چیست؟
سلام. افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر شما در تنگنایی قرار دارید که با مدیریت و اقتدار میتوانید به خوبی از آن عبور کنید.
محدثه
10:05 - 1398/02/27
با سلام
نماز و روزتون قبول حق.
من خواب دیدم با کسی که دوستش دارم تو ماشین عروس بودم،من سمت شاگرد، اون پشت فرمون.
کلی هم ماشین پشت سرمون بود.
ولی من خیییلی ترسیده بودم و ترس همهوجودمو گرفته بود و همسرم هم اصلا خوشحال نبود، یجورایی میشه تو ماشین اصلا بهم محل نمیذاشت و اصلا نگام نمیکرد، یا بهتر بگم اصلا خوشحال نبود.
اولین باره یه اینجور خوابی رو میبینم تو عمرم.
خیییلی ممنونتون میشم اگه تعبیرش رو بهم بگید
خیلی استرسش رو دارم.
سلام. افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب نشان دهنده ی تنگنا هایی است که در این دوره ی زمانی، قدرت تمرکز و مدیریت شما را به چالش می کشند و با گذر از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بیداری کمک کنید.
کوثر
13:16 - 1398/02/19
سلام ببخشیدمن خواب دیدم که باهمسرم تویه جاده سرسبزبایه دوچرخه داریم میریم بعد یهویی تبدیل شد به پراید بعد یکم رفتیم سوار یه شاسی بلندسفیدشدیم.کمی رفتیم همسرم گفت که بریم خونه ی بابات اینا شیرینی ماشین وبدم.
سلام. این خواب نشان دهنده ی تنگنا هایی است که در این دوره ی زمانی، قدرت تمرکز و مدیریت شما را به چالش می کشند و با گذر از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بیداری کمک کنید.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۶۶
در انتظار بررسی: ۰
سجاد
10:50 - 1398/03/07
با سلام و قبولی طاعات و عبادات شما
من خواب دیدم که یک L90 قرمز جدید خریدم و دارم رانندگی میکنم و لایی میکشم و از رانندگی لذت میبرم.و بعد اومدم کنار بابام.
بنظرتون تعبیرش چی میتونه باشه؟ البته کارم یک مقدار چالشیه و تو فکر اینم تغییری ایجاد کنم. باسپاس
ماشین در خواب نماد وسیلهء رسیدن به اهداف در زندگی واقعی تان است. و رنگ قرمز آن اشاره به هیجانات شما دارد. در کل این خواب از شما میخواهد تا با کنترل هیجانات خود راه رسیدن به هدف را بهتر درک کنید و در آخر از قدرت مدیریت خود غافل نباشید.
ح.م
19:46 - 1398/03/04
سلام .خواب دیدم با همسرم بودم به ایشون گفتم ماشین کجاس گفت انجا پارک کردم دیدم یک ماشین کوچک وسفید وقدیمی روی یک سکو جلو در یک خونه پارک کرده بعد گفتم این ماشینته؟! به نطرم خیلی کوچک بود بعد رفتیم‌به جایی انگار بچه کوچک داشتیم واونو به کسی سپرده بودیم بعد دبدم‌خونه خالم هستم وانجاوکتلت اوردن من‌یک دونه درشت برداشتم واونا انگار ناراحت بودن از این که من بچم رو به اونا سپردم.
برای رسیدن به اهداف شخصی در زندگی خود، نیازمند وسایل و موقعیت هایی هستید اما از آنچه در اختیار دارید غافلید. از توانایی ها و استعدادهای خود برای پیشبرد اهدافتان استفاده کنید. از طرفی دیگر در زندگی واقعی از برخی از مسئولیت هایی که بر عهده دارید شانه خالی میکنید. این خاب از شما میخواهد برای رسیدن به اهدافتان باید همه مسئولیت های روزانه خود را انجام دهید.
ح.م
15:23 - 1398/03/02
خواب دیدم با همسرم داخل یک ماشین شاسی بلند سفید نشستم بعد پارک کردیم رفتیم دنبال خرید دقیقا یادم نیست رفتیم چکار کردیم ولی انگار یک کوچه بن بست پارک کردیم جلو ماشین خونه بودو یک کوچه قدیمی بودوقتیپیاده شدم به همسرم گفتم دستی رو خوب بکش به دیوار نخوره
فضایی که در خواب مشاهده نمودید همان فضای ذهنی شماست. در زندگی واقعی نسبت به هدفی دارای انگیزه هستید و مسئولیت های خود را به خوبی میشناسید. با توجه به علایق و انگیزه های شخصی خودتان باید مراقب افکار و حوادث منفی باشید. این خواب از شما میخواهد نسبت به عوامل بیرونی با چشمی باز و منطقی برخورد کنید و از قدرت مدیریت خود برای عبور از سختی ها استفاده کنید.
M
16:37 - 1398/03/01
سلام من چندساله که این خواب برام تکرار میشه خواب میبینم جلو ماشین نشستم وماشین داره حرکت میکنه ولی راننده نیس منم نمیتونم جلوشو بگیرم وخیلی مضطربم وتوهمین وضعیتم از خواب بیدار میشم ینی توخواب نه ماشین وای می ایسته نه تصادفی رخ میده.ممنون میشم تعبیرشو بگین
انگیزه و ایده های جدیدی در زندگی واقعی برای پیشرفت در زمینه های مالی یا هنری و عاطفی دارید، اما تحقق آنها نیازمند برنامه ریزی و مدیریت دقیق است. این خواب از شما میخواهد برای عملی کردن ایده های خود با تفکر منطقی و برنامه ریزی دقیق اقدام کنید.
سد
07:07 - 1398/03/01
چ جالب نمیدونستم زمان امام صادق علیه السلام هم ماشین بوده
دوست گرامی تعابیر آورده شده مربوط به گردونه (چرخ، گاری، ارابه و ...) است. یقینا زمان امام صادق (ع) خودرو نبوده است!!
امیر
19:31 - 1398/02/29
سلام ببخشید نظر قبلی رو دستم خورد و نیمه کاره ارسال شد
من خواب دیدم که دارم با ماشینم میرم سر جلسه امتحان جاده خلوت بود گاز دادم و درست سر ساعت رسیدم ماشینمو پارک کردم و پیاده شدم درست در همین لحظه ماشینم خود به خود روشن شد و راه افتاد و نمیدونم چی شد که با سر افتاد روی زمین و قسمت باطریش آتیش گرفت و همینطور هم روشن بود نه میتونستم در ماشینو باز کنم و نه آتیشو خاموش کنم. بقیه فقط ایستاده بودن و نگاه میکردن و هیچ کاری نمیکردن. به جز یه خانم ناشناس که در یه کامیون رو باز کرد و یه شلنگ آب ازش بیرن آورد داد به من و من باهاش آتش رو خاموش کردم و ماشین هم که خودش روشن شده بود خاموش شد و من به آقایی که کنارم ایستاده بود گفتم: "فکر کنم ماشینم موتور سوزونده" ولی مطمئن نبودم. یهو از خواب بیدار شدم.
شما از ابزار فکری خوبی برای پیشبرد اهدافتان استفاده میکنید. اما کمی دچار مشغله فکری هستید که باعث ایجاد آشفتگی فکری در شما شده است. از ایده ها و نظرات جدید در زندگی واقعی تان بهره ببرید. تا از این وضعیت رهایی یابید
بدون نام
08:25 - 1398/02/29
سلام
من خواب دیدم یه صدای بلند و وحشتناکی اومد رفتم از پنجره خیابان رو نگاه کنم اما دیدم ماشین خودم تو پارکینگ برعکس شده و شیشه هاش شکسته و خرد شده خیلی تعجب کردم که چطوری این اتفاق افتاده.
تعبیر این خواب رو بفرمایید ممنونم از پاسخگوییتون
ممنونم از پاسخگوییتون
در موقعیتی قرار دارید که دچار تگناهایی از نظر فکری هستید. این خواب از شما میخواهد تا منطقی تصمیم بگیرید و خود را از این وضعیت آزاد کنید.
بدون نام
17:53 - 1398/02/27
من خواب دیدم پدرم اتومبیل جدید خریده و من در آن نوشته ام تعبیر آن چیست؟
سلام. افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر شما در تنگنایی قرار دارید که با مدیریت و اقتدار میتوانید به خوبی از آن عبور کنید.
محدثه
10:05 - 1398/02/27
با سلام
نماز و روزتون قبول حق.
من خواب دیدم با کسی که دوستش دارم تو ماشین عروس بودم،من سمت شاگرد، اون پشت فرمون.
کلی هم ماشین پشت سرمون بود.
ولی من خیییلی ترسیده بودم و ترس همهوجودمو گرفته بود و همسرم هم اصلا خوشحال نبود، یجورایی میشه تو ماشین اصلا بهم محل نمیذاشت و اصلا نگام نمیکرد، یا بهتر بگم اصلا خوشحال نبود.
اولین باره یه اینجور خوابی رو میبینم تو عمرم.
خیییلی ممنونتون میشم اگه تعبیرش رو بهم بگید
خیلی استرسش رو دارم.
سلام. افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب نشان دهنده ی تنگنا هایی است که در این دوره ی زمانی، قدرت تمرکز و مدیریت شما را به چالش می کشند و با گذر از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بیداری کمک کنید.
کوثر
13:16 - 1398/02/19
سلام ببخشیدمن خواب دیدم که باهمسرم تویه جاده سرسبزبایه دوچرخه داریم میریم بعد یهویی تبدیل شد به پراید بعد یکم رفتیم سوار یه شاسی بلندسفیدشدیم.کمی رفتیم همسرم گفت که بریم خونه ی بابات اینا شیرینی ماشین وبدم.
سلام. این خواب نشان دهنده ی تنگنا هایی است که در این دوره ی زمانی، قدرت تمرکز و مدیریت شما را به چالش می کشند و با گذر از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بیداری کمک کنید.
چهره‌ها در ستاره