فیتیله ای ها: مگر ما بارها معذرت خواهی نکردیم چرا نمی بخشند؟

محمد مسلمی با اشاره به آرزوی یک کودک سرطانی برای بازگشت برنامه فیتیله از پخش برنامه کودک شو در نوروز 1396 سخن گفت.

فیتیله ای ها: مگر ما بارها معذرت خواهی نکردیم چرا نمی بخشند؟
محمد مسلمي مجري و کارگردان برنامه تلويزيوني ” فيتيله ” گفت: برنامه ” کودک شو ” را ويژه نوروز 1396 همراه با ديگر مجريان برنامه ” فيتيله ” روي آنتن شبکه دو مي بريم. وي ادامه داد: اين برنامه قرار است به صورت هفتگي و در روزهاي جمعه پخش شود. مسلمي تصريح کرد: ما هر چقدر جلوتر مي رويم برنامه هاي کودک ما ريزش پيدا مي کند و وضعيت گروهي مانند ” فيتيله ” که 25 سال در حال فعاليت است، نبايد اينگونه باشد.
وي در ادامه صحبت هاي خود اظهار کرد: ريزش برنامه ها و مخاطبان برنامه هاي کودک در جامعه اي که قرار است بچه ها آينده آن را بسازند، باعث تاسف است و نکته اين است که آيا هيچ سياستي براي برنامه ريزي در خصوص انجام دادن فعاليت هايي براي کودکان وجود دارد يا خير؟! اين مجري برنامه پرطرفدار ” فيتيله” توضيح داد: بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم که وقتي بچه ها به برنامه هايي نظير مسابقه، برنامه هاي ترکيبي، فيلم، انيميشن و مواردي نظير آن نياز دارند، بايد ببينيم ما در مرحله عمل براي آن ها چه کاري انجام داده ايم؟! وي يادآور شد: به عنوان يک هنرمند از دوستاني که در رسانه هستند يک مقدار دلگيرم از اين جهت که چرا نسبت به اين قضيه بي تفاوت هستند. مسلمي همچنين گفت: اتفاقي که براي برنامه ” فيتيله ” رخ داد و با توجه به اينکه اين برنامه توليدي بود و مجوز داشت را به مرحله تعطيلي کشاند، در درجه اول ظلم بزرگي بود که در حق بچه ها صورت گرفت چرا که بچه هاي ايران با ما زندگي مي کردند.
وي تصريح کرد: آيا هنرمندان نبايد مورد حمايت قرار بگيرند؟! با وجود اينکه ما پس از آن اتفاق عذرخواهي کرديم باز هم اتفاق مثبتي براي برنامه “فيتيله” رخ نداد و اين موضوع در حالي است که ما حتي 20 قسمت ضبط شده و آماده داريم اما از پخش آن خبري نيست. اين مجري برنامه ” فيتيله” خاطرنشان کرد: چند وقت پيش شنيدم که يکي از بچه هاي سرطاني با حضور در برنامه آقاي ضياء اعلام کرده بود که آرزوي من برگشتن عموهاي فيتيله اي است.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo