تفسیر و تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب مارمولک بیانگر غرایز درونی و عکس العمل‌های فردی شخص بیننده خواب است. همچنین حمله مارمولک در خواب اشاره ای به درگیری‌های شخصی و ذاتی دارد.
ستاره | سرویس سرگرمی – مارمولک گونه ای خزندگان است که در سراسر جهان می‌توان آن‌ها را یافت. تعبیر خواب مارمولک نشانه برخورد و مقابله بیننده خواب با ترس‌هایی که در بیداری در پیش روی آن قرار گرفته‌اند. مارمولک را در معبرین غربی نماد غرایز درونی و عکس العمل‌های فردی شخص خواب بین می‌دانند همچنین حمله یک مارمولک در خواب اشاره ای به درگیری‌های شخصی و ذاتی دارد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب مارمولک - دیدن مارمولک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

کارل گوستاو یونگ دیدن مارمولک در خواب را از دیدگاه روانشناسی این گونه بیان می‌کند:

 • دیدن مارمولک در خوابتان بیانگر توافق یا تایید است. پاسخ تصمیمی که نیاز دارید بگیرید، بله است.
 • تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر احیا و تجدید است.
 • دیدن مارمولک در خوابتان بیانگر غرایز اولیه تان، غذا و … است؛ و نگرانی شما در مورد این احساسات است.
 • مارمولک ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است. جنبه‌ مثبتش این است که مارمولک نماد پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی (تجدید حیات) است. ممکن است بیانگر این باشد که جای پایتان محکم است (اصیل هستید)

 

تعبیر خواب مارمولک

تعبیرگری می‌گوید: مارمولک در خواب دیدن دلیل بر مردی است که در میان مردم فساد بیندازد.
در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب مارمولک: دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می‌شوند.
 • یک مارمولک را در قفس می‌اندازید: شهرت و احترام شما بیشتر می‌شود.
آنلی بیتون گوید: اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می‌رود یا او را گاز می‌گیرد، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می‌آورد. همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد. و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد.

 

تعبیر خواب کشتن مارمولک

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید مارمولکی را می‌کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می‌آورید. اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می‌کند، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد.
در کتاب سرزمین رویاها آمده است: یک مارمولک را می‌کشید: پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می‌آورید.

 

تعبیر خواب مارمولک سبز و خاکستری

برايت مى‌گويد:
 • ديدن مارمولك خاكسترى در خواب، علامت دعوا و نزاع است.
 • اگر در خواب مارمولك سبز رنگ ببينيد، علامت آن است كه بايد مراقب خود باشيد.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
www.dreamscloud.com
تعبیرستان
خواب و رویا155 نظر
 1. سلام صب خواب دیدم داخل ی خونه ای هستیم که بیرونش درواقعیت خونه ی ماست ولی داخلش اصلا خونه ی مانیست،ی مارمولک توحیاط بود که میخوام بکشمش اصلا انگار نمی ترسیدم یا زیادنمی ترسیدم انگار زده بودمشو و دم نداشت،دوباره یکی دیگه دیدم ی کن بزرگتربود و اونم زدم دمش کنده شد رفتش زیر ی سری چیزایی داخل حیاط بودن دوباره افتادم دنبالش انگار خودش یا یکی دیگه درحال فرار بود که هژ سرش می خورد به دیوار ی بار سرش خورد ب دیوار امد سمتم زیرپام لهش کردم انگار کشتمش و سوخت ی مقداریش بعد من به همراه ی خانمی ک انگار مامانم بود اما در واقعیت مادرم نبود ازاینکه مارمولک تو خونس ناراحت بودیم بعد یکی از فامیلامون ک مرد خیلی خوبی هم هس گف نگران نباشید بخاطر اینکه داخل حیاط این وسلیه ها گذاشتن میان میرن زیر اینا،تعبیرش چی میشه ممنونم

  • سلام! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. حاکی از توافق یا تأیید است. پاسخ تصمیمی که لازمست بگیرید، بله است. تعبیر دیگر: بیانگر احیا و تجدید است. تعبیر دیگر: نشانگر غریزه های اولیه تان، غذا و غیره است. و نگرانی تان درباره ی این احساسات است. ممکنست گویای شخصی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است. جنبه ی مثبتش اینست که علامت پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی (تجدید حیات) است. ممکنست نمایانگر این باشد که جاپایتان محکم است (اصیل هستید). لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 2. سلام و درود

  نمی دونم صب بود یا شب،خواب دیدم ک با مادرم تو اتاق خواب خوابیدیم بعد می بینم از نور گیر مارمولک اومد داخل بلندشدیم کشتیمش مارمولک خیلی کوچیک بود رنگشون هم به تیره می زد

  دوباره انگار تعداد زیادی از سقف اومدن تو و می رفتن زیر گوشه های فرش و موکتا

  • سلام! خوابتان بیانگر جنبه هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می دارید. گویای طبیعت تان و روابط صمیمی است. گویای آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه های پیرامون تان را نادیده می گیرید. از مسأله یا موقعیتی که علامتی از مادرتان است، خودداری می کنید. گویای توافق یا تأیید است. پاسخ تصمیمی که لازمست بگیرید، بله است. تعبیر دیگر: بیانگر احیا و تجدید است. تعبیر دیگر: نشانگر غریزه های اولیه تان، غذا و غیره است. و نگرانی تان درباره ی این احساسات است. ممکنست گویای شخصی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است. جنبه ی مثبتش اینست که علامت پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی (تجدید حیات) است. ممکنست گویای این باشد که جاپایتان محکم است (اصیل هستید).

 3. سلام خواب دیدم که از سقف خونه یه مارمولک بزرگ افتاد تو لیوان آب جلوی دخترعموم بعد همه فقط میگفتن چیزی نیست خوبه که نترسید کسی هم کار با مارمولک نداشت دیگه . آیا تعبیر خاصی داره ؟

  • سلام! خوابتان گویای شفا، جوان سازی دوباره است. تعبیر دیگر: یعنی به قلمرو آگاهی بالاتر متعالی می شوید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نمایانگر توافق یا تأیید است. پاسخ تصمیمی که لازمست بگیرید، بله است. تعبیر دیگر: بیانگر احیا و تجدید است. تعبیر دیگر: نشانگر غریزه های اولیه تان، غذا و غیره است. و نگرانی تان درباره ی این احساسات است. ممکنست گویای شخصی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است. جنبه ی مثبتش اینست که علامت پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی (تجدید حیات) است. ممکنست نمایانگر این باشد که جاپایتان محکم است (اصیل هستید).

 4. سلام بر تو ای مرد نیکو کردار سپاس بر تو

  خواب دیدم مارمولکی از لای پنجره ی نیمه باز آشپزخانه که روی باغ باز میشود اومد داخل.مارمولکش رنگ مارمولک معمولی توی خونه بود اما بزرگتر بود ۲۰ سانتی طول داشت. کمی احساس نگرانی داشتم خاستم بگیرمش نه بکشمش که پیداش نکردم و گمش کردم.

  • سلام بر شما؛ خواهش می کنم! خوابتان گویای امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. بیانگر از دست دادن ادراک یا نشاط است. نمایانگر توافق یا تأیید است. پاسخ تصمیمی که لازمست بگیرید، بله است. تعبیر دیگر: نمایانگر احیا و تجدید است. تعبیر دیگر: نمایانگر غریزه های اولیه تان، غذا و غیره است. و نگرانی تان درباره ی این احساسات است. ممکنست نشانگر شخصی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است. جنبه ی مثبتش اینست که علامت پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی (تجدید حیات) است. ممکنست نمایانگر این باشد که جاپایتان محکم است (اصیل هستید). حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 5. سلام.خواب دیدم توی موهام چون موهای بلند دارم چندتا مارمولک زرد طلایی بلند هستن حس انزجار داشتم بعد اون ها رو میگیرم و میندازمشون دور

  • سلام! خوابتان هم دلالت بر مفهوم های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، علامتی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، نمایانگر فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می هراسید یا ناتوانید. تمایل تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی تان را قربانی کنید. نمایانگر عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. نمایانگر توافق یا تأیید است. پاسخ تصمیمی که لازمست بگیرید، بله است. تعبیر دیگر: نمایانگر احیا و تجدید است. تعبیر دیگر: نمایانگر غریزه های اولیه تان، غذا و غیره است. و نگرانی تان درباره ی این احساسات است. ممکنست نمایانگر شخصی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است. جنبه ی مثبتش اینست که علامت پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی (تجدید حیات) است. ممکنست نمایانگر این باشد که جاپایتان محکم است (اصیل هستید).

 6. سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم که من و خانواده به یه جایی مثله قصر رفتیم ( نمیدونم برای چی ) دو تا از دایی هام اونجا بودن من یه مارمولک خیلی بزرگ دیدم که زرد و فکر کنم سبز بود بعد بابام اومد و اونو کشت بعد پوستشو کندو اعضاشو ( مثلا مغزشو ) در اورد . انگار مارمولک شیشه ای بود چون اعضای داخلشو میتونستیم ببینیم از بیرون

  • سلام! خواب‌تان رفاه و امتیاز و برتری است و آماده‌اید که از کل پتانسیل‌تان استفاده کنید. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. بیانگر توافق یا تأیید است. پاسخ تصمیمی که لازمست بگیرید، بله است. تعبیر دیگر: گویای احیا و تجدید است. تعبیر دیگر: گویای غریزه‌های اولیه‌تان، غذا و غیره است. و نگرانی‌تان درباره‌ی این احساسات است. ممکنست گویای شخصی در زندگی‌تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست‌کلفت است. جنبه‌ی مثبتش اینست که نماد پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان‌سازی (تجدید حیات) است. ممکنست گویای این باشد که جاپایتان محکم است (اصیل هستید). نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند.

 7. سلام من خواب دیدم که تو خونه فامیل بودیم که همش یه مارمولک از جلوم رد میشد ازش کم ازش میترسیدم اما همش میومد و منم نمی کشتم اونو و به هرکس میگفتم که اونو بکشه نمیکش و مارمولک همش از جلو من رد میشد

  • سلام! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! گویای توافق یا تأیید است. پاسخ تصمیمی که لازمست بگیرید، بله است. تعبیر دیگر: گویای احیا و تجدید است. تعبیر دیگر: گویای غریزه‌های اولیه‌تان، غذا و غیره است. و نگرانی‌تان درباره‌ی این احساسات است. ممکنست گویای شخصی در زندگی‌تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست‌کلفت است. جنبه‌ی مثبتش اینست که نماد پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان‌سازی (تجدید حیات) است. ممکنست گویای این باشد که جاپایتان محکم است (اصیل هستید).

 8. سلام

  من خواب دیدم که تو تاریکی شب روی چمن روبه روی دریا با خانواده نشسته بودیم که یک مارمولک سیاه مایل به خاکستری داخل کفشم بود که یهو پرید و رفت زیر پای دختر خالم و اونم با دست راهیش کرد

  • سلام! خواب‌تان نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. علامتی از باز بودن و پنهان بودن بطور همزمان است. لازمست بیاموزید میان وقتی اطلاعاتی درباره‌ی خودتان می‌نمایانید و وقتی اطلاعاتی درباره‌ی خودتان را مخفی نگه می‌دارید (جلویش را می‌گیرید)، تعادل ایجاد کنید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «روبروی دریا» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 9. سلام من همون تعبیر خواب مارمولک سیاه مایل به خاکستری میخاستم بپرسم که در مورد دختر خالم چیه چون اون مارمولک رو با دستش گرفت و اونو انداخت بیرون

  • سلام! خواب‌تان مربوط به وی نمی‌شود و تنها مربوط به شماست که درباره‌ی وی چه فکری دارید یا چگونه فکر می‌کنید. همچنین در مورد تعبیر خواب‌تان باید این را نیز افزود: نمایانگر ترس، وحشت، افسردگی، بیماری، تردید و سردرگمی است. ممکنست از لحاظ احساسی، حس دور ماندن، جدا افتادن یا جدا شدن بکنید. تعبیر دیگر: علامتی از فردیت شماست.

 10. سلام، خواب دیدم که پدرم با یک مارمولک نسبتا بزرگ بازی میکنه و مارمولک دم بنفش رنگ داره و روی دست پدرم راه میره و البته پدرم به اون مسلط هست و اون رو میگیره و پیشنهاد داد من هم امتحان کنم من هم کمی چندشم میشد کمی اون رو گرفتم اما به زمین انداختمش پدرم میگفت کاری نداره و میخواست یادم بده چطور ورش دارم. تعبیر خواب رو لطفا بیان کنید ممنونم.

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر از خود گذشتگی، توانایی شفا، عشق، مهربانی و دلسوزی است. همچنین، رنگ وفاداری، رتبه‌ی بالا، عدالت، ثروت و مقام می‌باشد. علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. نمایانگر توافق یا تأیید است. پاسخ تصمیمی که لازمست بگیرید، بله است. تعبیر دیگر: نمایانگر احیا و تجدید است. تعبیر دیگر: نمایانگر غریزه‌های اولیه‌تان، غذا و غیره است. و نگرانی‌تان درباره‌ی این احساسات است. ممکنست نمایانگر شخصی در زندگی‌تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست‌کلفت است. جنبه‌ی مثبتش اینست که علامت پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان‌سازی (تجدید حیات) است. ممکنست نمایانگر این باشد که جاپایتان محکم است (اصیل هستید). کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید).

1 2 3 8

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور