تعبیر خواب گوشواره طلا و شکسته چیست؟

تعبیر خواب گوشواره با توجه به حالات مختلف دیده شدن آن در خواب متفاوت است. با تعبیر خواب گوشواره طلا، گوشواره نگین دار، گوشواره شکسته، گوشواره برای مرد و... با ادامه مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب گوشواره
ستاره | سرویس سرگرمی – گوشواره، النگو و … از تزییناتی هستند که خاص زنان بوده و همواره و در هر شرایطی دیدن آن برای مردان نیکو نیست. اگر به طور ویژه در مورد گوشواره صحبت کنیم اکثر معبرین دیدن گوشواره لنگه به لنگه را برای زنان نشانه طلاق و جدایی از همسرانشان می‌دانند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب گوشواره - دیدن گوشواره طلا در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گوشواره

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد.
 • اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.
 1. فزونی جمال
 2. آموختن علم
 3. جاه و بزرگی
 4. غم و اندوه
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می‌نماید و خودش نیز از آن خوشش می‌آید خوب است چرا که خواب او می‌گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن گوشواره در خواب، نشانه آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد.

 

تعبیر خواب گوشواره طلا

مطیعی تهرانی:
 • اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می‌شود.
 • اگر در خواب بیند گوشواره گران بهایی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می‌شود. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می‌شود و طلایی آن دختر است.

به گفته برخی معبرین غربی دیدن گوشواره طلا در خواب نشانه خوبی است و بیانگر رسیدن اخبار و موقعیت‌های خوب مالی برای صاحب خواب است.

 

تعبیر خواب گوشواره شکسته

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن گوشواره شکسته در خواب، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده علیه شماست. 

به بیان برخی معبرین غربی، اگر در خواب ببینید که گوشواره‌ای را شکسته‌اید نشان دهنده فریب خوردن شما از شریک فعلی زندگی‌تان است. همچنین اگر گوشواره‌هایی در خواب شما شکسته شوند و یا گوشواره‌هایی شکسته در خواب خود دیدید به معنای ناامیدی شما در زندگی است.


 

تعبیر خواب گوشواره نگین دار

دیدن گوشواره نگین دار در خواب به معنای ثروت است. اگر نگین انگشتر شما الماس یا یاقوت باشد می‌تواند به این مفهوم باشد که در آینده‌ای نزدیک پول خوبی بدست خواهید آورد. معمولا این خواب نشانه خوبی برای فرصت‌های مالی پیش روی شماست.

 

تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن

برايت می‌گويد:
 • اگر در خواب مشاهده كنيد كه گوشواره‌اى هديه گرفته‌ايد، بيانگر آن است كه در شغل خود پيشرفت مى‌كنيد.
 • خريدن گوشواره در خواب، به معناى آشنايى با افراد جديد است.

به بیان معبرین غربی اگر دیدید که شخصی به شما گوشواره‌ای هدیه می‌دهد به معنای آن است که خبرهای خوبی دریافت خواهید کرد. این رویا این نوید را به شما می‌دهد که افرادی اطرافتان هستند که برایتان ارزش قائل‌اند و فکر می‌کنند که شما فردی خاص هستید.

تبلیغات در ستاره


 

تعبیر خواب گوشواره برای مرد

اگر مردی در خواب ببیند که گوشواره به گوش دارد نشان دهنده آن است که رقیبان بسیاری داشته و در زندگی خود در یک محیط رقابتی قرار گرفته ولی در پایان اوست که پیروز این مسابقه می‌شود. اگر در درآوردن گوشواره از گوش خود احساس سختی یا ناراحتی کرد بدین مفهوم است که نزدیکان او از حمایتش بهره‌مند خواهند شد.

 

تعبیر خواب گوشواره لنگه به لنگه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می‌شود که او را سرزنش و شماتت می‌کنند.
 • اگر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می‌بیند و او را طلاق می‌دهد.
 
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

طبقه بندی:
 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. ببخشید خواب من هیچ ربطی به گوشواره نروارید نداشت!
  دو حلقه طلایی و یک تکه پلاستیکی در مرکز

  • بله؛ گفته شد در صورتی که گوشواره مروارید بوده باشد ادامه ی تعبیر را بخوانید!

 3. با سلام و سپاس، دیشب خواب میدیدم دم در یک خانه وایساده بودم با دو خانم دیگر که یکی هم زبان من نبود ولی حرفم را میفهمید صحبت و بگو بخند داشتیم. بعد او یه جفت گوشواره حلقه ی که دو حلقه داشت هر کدامش و در وسط یک اویز پلاستیکی که با فشار به سطوح میچسبند در گوشش هست.

  • سلام؛ خواهش می کنم! خوابتان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. تعبیر دیگر: حاکی از وسوسه و گناه است. لازمست تکلیف مسأله هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه ی آزاد کردن لذت و خوشی است. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد، گوش کنید یا توجه کنید. بویژه دیدن یا انداختن گوشواره ی مروارید، یعنی نصیحتی خردمندانه به شما داده می شود که باید دنبال کنید. تعبیر دیگر: گوشواره ی مروارید ممکنست خاطره ی کسی در زندگی تان باشد که گوشواره ی مروارید می انداخته است.

 4. سلام من خواب دیدم از توی یه بازار دس فروشی رد میشدم یکی از اشناها داشت طلا میفروخت رفتم پیشش از و یع گوشواره گرد بزرگ طلا خوشم اومد و النگوم رو گرو گذاشتم تا بعدا پولشو بدم و گوشوار رو بع گوشم انداختم

  • مدیر سایت آذر 18, 1399 at 2:21 ق.ظ

   سلام! خوابتان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: نمایانگر صرفه جویی است. تعبیر دیگر: به معنای فرصت ها و گزینه هاست. گویای جنبه هایی از خودتان است که هنوز می کوشید بشناسیدشان. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد، گوش کنید یا توجه کنید. بویژه دیدن یا انداختن گوشواره ی مروارید، یعنی نصیحتی خردمندانه به شما داده می شود که باید دنبال کنید. تعبیر دیگر: گوشواره ی مروارید ممکنست خاطره ی کسی در زندگی تان باشد که گوشواره ی مروارید می انداخته است. علامتی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. علامتی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست نمایانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد.

 5. سلام من خواب دیدم که همسرم که داریم از هم طلاق میگیریم یه جفت گوشواره خیلی سنگین و قشنگ اومد کرد تو گوشم

  • مدیر سایت آذر 11, 1399 at 2:21 ق.ظ

   سلام! خوابتان نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد، گوش کنید یا توجه کنید. بویژه دیدن یا انداختن گوشواره ی مروارید، یعنی نصیحتی خردمندانه به شما داده می شود که باید دنبال کنید. تعبیر دیگر: گوشواره ی مروارید ممکنست خاطره ی کسی در زندگی تان باشد که گوشواره ی مروارید می انداخته است.

 6. باسلام

  خواب دیدم شوهرم حلقشو که ازطلاهست دراورد واونو گوشم کرد.دیدم گوشواره توگوشم تبدیل به یه سنجاق طلایی شده.یکی ازسنجاقا راحت رفت توگوشم.یکی دیگش به سختی

  • مدیر سایت آذر 9, 1399 at 2:21 ق.ظ

   سلام! خوابتان نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد، گوش کنید یا توجه کنید. علامتی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. علامتی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست نمایانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد. نمایانگر موقعیتی است در حال از هم پاشیدن که موجب هراس و اضطراب می شود. حس می کنید ادامه ی وجود و زنده ماندن یک رابطه، به شما وابسته است.

 7. مهسا سادات آذر 4, 1399 at 2:09 ق.ظ

  سلام و تشکر از سایت خوبتون، من خواب دیدم یک لنگه گوشواره طلا قدیمی پیدا کردم و شستم و بعد رفتم جایی و مقدار زیادی خرما و بامیه خریدم و برای خیرات خریدم فروشنده گفت قیمت خرما و بامیه ها ده تومن میشه .تعبیرش رو میفرمایید

  • مدیر سایت آذر 4, 1399 at 2:21 ق.ظ

   سلام؛ لطف دارید! خوابتان یعنی با جنبه ای از روان تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: نمایانگر تغییر است. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد، گوش کنید یا توجه کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. نمایانگر فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. نمایانگر شادی و لذت است. زمانی را برای استراحت و آرامش ذهنی تان بگذارید. ممکنست استعاره ای از تاریخی باشد که پیش روست یا یک تاریخ یا قرار ملاقات مهم که باید حفظش کنید. مطابق مفهوم خاتمه، قدرت بزرگ و دستاورد است.

 8. سلام، خسته نباشید

  مادربزرگم خواب دیده بودن که یک گوشواره گوششون کرده بودن و بعد داییم میان بهشون میگن که پس چرا یک گوشواره گوشت کردی، پس اون یکیش کجاست؟ بعد مادر بزرگم میگن نمیدونم، اولش میگن من اصلا گوشواره گوشم نیست بعد میگن نمیدونم اون یکیش کجاست

  لطفا تعبیرش رو بگید ممنون.

  • مدیر سایت آذر 1, 1399 at 2:21 ق.ظ

   سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد، گوش کنید یا توجه کنید. بویژه دیدن یا انداختن گوشواره ی مروارید، یعنی نصیحتی خردمندانه به شما داده می شود که باید دنبال کنید. تعبیر دیگر: گوشواره ی مروارید ممکنست خاطره ی کسی در زندگی تان باشد که گوشواره ی مروارید می انداخته است. نمایانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست.

 9. سلام. من خواب دیدم یه جایی بودم با خانوادم که کارفرمام هم بود. بعد کارفرمام یه گوشواره طلا بهم داد.فک کنم بعنوان هدیه داد. گوشواره خودم دراوردم، اونو کردم تو گوشم.البته فقط یکی از گوشهام دیدم که درآوردم مال کارفرمام انداختم. بعد مدتی هم تو گوشم بود. چون حالا سنگین و گرون بود انگار که نمیخواستم همچین هدیه ای قبول کنم، خواستم پس‌ بدم به کارفرمام.اونم اصرار می‌کرد که باشه برا خودت. ولی در نهایت با اصرار زیاد بهش پس دادم. میشه راهنماییم کنین تعبیرش چی میشه؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر جنبه ی ریاست وار یا اختیاردار شخصیت شماست. ممکنست خودباوری و جنبه ی قاطعانه ی شخصیت تان را بنمایاند. تعبیر دیگر: ممکنست خیلی خود را درگیر کارتان می کنید. از منظر منفی، علامتی از محدودیت هایتان و نبود آزادی/اصالت (ابتکار) باشد. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد، گوش کنید یا توجه کنید.

 10. سلام و وقت تان بخیر .من یک بار خوابم را تعریف کردم چند روز شد ولی پاسخی دریافت نکردم بار دیگر تعریف میکنم خدا کند تعبیر خوابم را دریافت کنم .من خواب دیدم که نزد چند نفر نشستیم و دارم داخل یک دستمال بعضی لباس و رو سر است ومن اونا رو این بر و اون بر میکنم میبینم یک جفت گوشواره طلا داخلش است من بر میدارم فکر کنم به کسی نشان هم میتم و با لب خند به گوشهایم میندازم. خواهش میکنم تعبیر کنید .

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. نمایانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد، گوش کنید یا توجه کنید. به نوعی رسوا یا شرمنده خواهید شد. از سوی دیگر، علامت اشک و اندوه است. به دلیل کثرت پیامها و ازدحام در شبکه ممکن است خوابتان ناقص بارگذاری شده باشد یا اصلا بارگذاری نشده باشد.

 11. با سلام مجدد ببخشید من یک سوال داشتم در مورد خوابم من حامله هستم و وقتی این خواب رو دیدم نمی دانستم حامله هستم و من خودم هم نمیخواستم حامله شوم کمی ناراحتم آیا این خواب گوشواره ربطی به حاملگیم دارد ممنون از شما

  • سلام! یعنی چیزی را انکار می کنید. تمایل دارید چیزها را تا زمانی که درست جلوی چشم تان ظاهر نشوند، انکار کنید و نادیده گیرید. تعبیر دیگر: اگر می کوشید حامله شوید (برای حامله شدن اقدام می کنید)، پس، ممکنست تعبیر یک آرزو (انجام یک خواسته) باشد. اگر نمی کوشید حامله شوید، اما می بینید که هستید پس، این علامتی از ترس از مسئولیت های تازه است.

1 2 3 8

ستاره
Logo