فال حافظ
ستاره فرهنگ و هنر

انشا

انشا جانشین سازی مادر ؛ انشایی از زبان یک مادر جوان
انشا جانشین سازی مادر، انشایی درباره مشکلات و احساسات مادرانه یک زن است که وقتی خودمان را جای آن‌ها بگذاریم بهتر درک می کنیم. در این مطلب یک انشا درباره مادر به روش جانشین سازی می‌خوانید.
انشا درباره زبان مادری ؛ یک بند با واژه های بزرگی و عظمت و ...
نوشتن یک بند انشا درباره زبان مادری با استفاده از واژه های بزرگی و عظمت، شکوه و شوکت، سربلندی و اعتبار فعالیت صفحه 30 کتاب نگارش فارس ششم است. در این مطلب یک انشا درباره زبان مادری با مقدمه، بدنه و نتیجه می‌خوانید.
انشا درباره علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
برای نوشتن انشا درباره علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی به زبان ساده و روان امروزی، باید درباره مشکلات افرادی که سواد زیادی دارند اما در عمل مثل افراد نادان و کم سواد رفتار می کنند بنویسیم.
انشا در مورد حضرت محمد (س) پیامبر مهربانی و رحمت
برای نوشتن انشا در مورد حضرت محمد (ص) می‌توان خلاصه ای از زندگی نامه پیامبر را به زبان ساده نوشت و یا اینکه احساس خود را نسبت به ایشان و پیام هایی که برای انسان ها داشتند به رشته تحریر در آورد.
انشا درباره اردوی دانش آموزی به صورت گزارش نویسی
نوشتن انشا درباره اردوی دانش آموزی به صورت گزارش نویسی یکی از تمرین های مهارت نوشتاری کتاب نگارش ۱ پایه دهم است که به روش پرسش و پاسخ سازی نوشته می شود.
انشا درباره کتابخانه مدرسه یا شهر به شیوه پرسش و پاسخ سازی
انشا درباره کتابخانه مدرسه یا شهر به شیوه پرسش و پاسخ سازی، یکی از تمرین های گزارش نویسی نگارش دهم است. ابتدا پرسش‌هایی عینی درباره کتابخانه مدرسه یا شهرمان در نظر می‌گیریم، سپس با پاسخ به آن‌ها گزارشی دقیق می‌نویسیم.
انشا درباره سفر خانوادگی به شیوه پرسش و پاسخ سازی
انشا درباره سفر خانوادگی به شیوه پرسش و پاسخ سازی یکی از تمرین های گزارش نویسی نگارش دهم است. ابتدا پرسش‌هایی عینی درباره یک مسافرت خانوادگی در نظر می‌گیریم و با پاسخ به آن‌ها گزارشی دقیق می‌نویسیم.
انشا درباره فعالیت های یک روز تعطیل (گزارش نویسی)
نوشتن گزارش و انشا درباره فعالیت های یک روز تعطیل به شیوه پرسش و پاسخ سازی، یکی از تمرین های نگارش دهم است. ابتدا پرسش‌هایی عینی درباره فعالیت های یک روز تعطیل در نظر می‌گیریم و با پاسخ به آن‌ها گزارشی دقیق می‌نویسیم.
انشا درمورد بازدید از یک مکان تاریخی به صورت گزارش نویسی (عالی قاپو)
انشا درمورد بازدید از یک مکان تاریخی به صورت گزارش نویسی یکی از تمرین های مهارت نوشتاری پرسش و پاسخ کتاب نگارش ۱ پایه دهم است که به روش پرسش و پاسخ نوشته می شود.
انشا درباره درون یک فضاپیما که روی کره ماه فرود آمده
انشا درباره درون یک فضاپیما که روی کره ماه فرود آمده یکی از موضوعات انشا نگارش نهم است. برای نوشتن این انشا باید درون یک فضاپیما را که روی کره ماه، فرود آمده تصور کنید و تصویر ذهنی خود را بنویسید.
انشا درباره مهمانی خانوادگی (گزارش نویسی)
نوشتن یک انشا درباره مهمانی خانوادگی به سبک گزارش نویسی و بر اساس پرسش‌های عینی، یکی از تمرین های کتاب نگارش ۱ نگارش دهم است. در این انشا می توانید درباره نحوه برگزاری مهمانی خانوادگی و چگونه بهتر کردن آن بنویسید.
حمایت از کالای ایرانی به نثر ادبی و زبانی (۲ تابلو اطلاع رسانی)
نوشته دو تابلوی اطلاع رسانی درباره حمایت از کالای ایرانی به نثر ادبی و زبانی ، فعالیت صفحه ۳۶ نگارش دوازدهم است. این تمرین، تاثیر و کاربرد نثر ادبی در زندگی روزمره را نشان می دهد.
زمستان گذشت و بهار آمد به نثر ادبی (۵ جمله ادبی)
تبدیل متن زبانی زمستان گذشت و بهار آمد به نثر ادبی فعالیت صفحه ۳۲ کتاب نگارش دوازدهم است. برای نوشتن نثر ادبی باید عنصر احساس و خیال را با انتخاب واژه های مناسب و خوش آهنگ در متن خود استفاده کنیم.
۱۶ روز پیش
فرهنگ و هنر > انشا

انشا با روش بارش فکری در مورد پاییز

انشا با روش بارش فکری در مورد پاییز
یکی از مراحل پیش از نوشتن بارش فکری است که واژه های کلیدی مرتبط را نوشته و سازماندهی می‌کنیم. در این مطلب یک انشا با روش بارش فکری در مورد پاییز می‌خوانید.
۱۶ روز پیش
فرهنگ و هنر > انشا

انشا با روش بارش فکری در مورد مادر

انشا با روش بارش فکری در مورد مادر
بارش فکری یکی از مراحل پیش از نوشتن است که واژه های کلیدی مرتبط را می‌نویسیم و سازماندهی می‌کنیم. در این مطلب یک انشا با روش بارش فکری در مورد مادر می‌خوانید.
انشا با روش پرسش سازی درباره باران (انشا عینی)
نوشتن یک انشا با روش پرسش سازی درباره باران با ساختار درس اول نگارش دهم، با طرح سوال های عینی درباره باران شروع می‌شود و با تحقیق و پاسخ به این پرسش‌ها گسترس مس‌یابد.
انشا با روش پرسش سازی درباره دریا (انشا عینی)
بر اساس ساختار درس اول نگارش دهم برای پرورش موضوع و نوشتن یک انشا با روش پرسش سازی درباره دریا ، می‌توان پرسش هایی عینی درباره دریا و زندگی موجودات دریایی، همچنین تاثیر و فواید دریا در زندگی بشر پرسید و با تحقیق و پاسخ به این سوالات آن را گسترش داد.
انشا درباره درخت به روش پرسش سازی (انشا عینی)
انشا درباره درخت به روش پرسش سازی را می‌توان با ساختار درس اول نگارش دهم با بارش فکری و پرسش‌هایی درباره درخت شروع کرد. در این مطلب انشا پرسش و پاسخ را با پرسش‌هایی عینی درباره درخت، فواید درخت برای محیط زیست و زندگی انسان و وظایف انسان در برابر درخت ها گسترش داده ایم.
۲۱ روز پیش
فرهنگ و هنر > انشا

انشا در مورد پاییز با روش پرسش سازی عینی

انشا در مورد پاییز با روش پرسش سازی عینی
نوشتن موضوع انشا در مورد پاییز با روش پرسش سازی با ساختار درس اول نگارش دهم، یکی از تمرین های پرورش موضوع و نوشتن انشا است.
گسترش ضرب المثل به پایان آمد این دفترحکایت همچنان باقی است
گسترش ضرب المثل به پایان آمد این دفترحکایت همچنان باقی است تمرین مثل نویسی صفحه 27 نگارش پایه دوازدهم است. برای گسترش این ضرب المثل می‌وانید یک داستان، حکایت، یا انشا با مقدمه، بدنه و نتیجه بنویسید.
بیشتر