احکام دینی

آنچه برای روزه دار در ماه رمضان مکروه است را از نظر مراجع تقلید همچون مکروهات روزه خامنه ای، مکروهات روزه مکارم شیرازی، مکروهات روزه آیت الله سیستانی و سید ...

احکام تزریق آمپول در ماه رمضان برای انواع آمپول ها متفاوت است؛ حکم تزریق امپول تقویتی در ماه رمضان و سایر آمپول ها از نظر مراجع تقلید و فقه سنی را در این مطلب ...

حکم آزمایش خون در ماه رمضان از نظر مراجع تقلید و اهل سنت هیچ منعی نداشته و روزه را باطل نمی کند. اما اگر خون دادن در ماه رمضان موجب ضعف و سستی می شود، بهتر است ...

حکم تزریق خون در ماه رمضان از نظر مراجع عظام تقلید متفاوت است. آیت الله سیستانی آن را جایز دانسته که باعث ابطال روزه نمی شود. آیت الله بهجت تزریق خون را باعث ...

حکم مسواک زدن در ماه رمضان از نظر مراجع تقلید این است که در صورتی که روزه دار آب دهان و یا ذرات خمیردندان را فروندهد اشکال ندارد. جزيیات حکم مسواک زدن روزه دار ...

احکام روزه مسافر مسلمانان شیعه و احکام روزه مسافر اهل سنت را در این مطلب آورده ایم؛ نظر مراجع تقلید مختلف درباره مسافرت رفتن در ماه رمضان تقریبا شبیه به هم است.

احکام روزه زن باردار از نظر همه مراجع تقلید شیعه و اهل سنت در صورتی که روزه برای جنین و مادر ضرر دارد یا خطر آن هست «خوف ضرر» واجب نیست. احکام قضای روزه زنان ...

احکام جنب شدن در ماه رمضان برای رزوه دار، بسته به زمان آن که بعد از اذان صبح باشد یا قبل از آن متفاوت است. در این مطلب نظرات مراجع تقلید مختلف درباره احکام جنب ...

احکام غسل در ماه رمضان، شامل حکم غسل حیض در ماه رمضان و احکام غسل واجب یا جتابت در ماه رمضان را در این مطلب بخوانید؛ با نظرات فقهی مراجع تقلید مختلف.

حکم عطر زدن در ماه رمضان چیست؟ آیا حکم عطر زدن روزه دار از مبطلات است یا مکروه یا مستحب؟ آیا عطر روزه را باطل می کند؟ آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم شیرازی ...

حکم آب خوردن روزه دار و حکم آب خوردن سهوی در روزه از نظر فقه شیعه و سنی را در این مطلب بخوانید. نوشیدن عمدی آب در تمامی نظرات، باطل کننده روزه بوده و باید قضا ...

حکم بوسیدن همسر در ماه رمضان از نظر همه مراجع، روزه را باطل نمی‌کند و تنها اگر از روی لذت باشد، کراهت دارد. همچنین مطابق نظر مراجع حکم بوسیدن لب همسر در ماه ...

Show next
ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور