فال قهوه

آتش در فال قهوه بسته به شرایط و موقعیت فال گیرنده معانی متفاوتی دارد و می‌تواند تعابیر مثبت یا منفی از جمله موفقیت، تغییر اوضاع، طغیان خشم و نفسانیات و ... ...

ستاره | سرویس سرگرمی - آهو نماد زیبایی، چابکی و نشاط، هوشیاری، وفاداری و معصومیت و گاها نماد برکت است. نقش آهو در فال قهوه به طور کلی نماد مثبتی است و با توجه ...

ستاره | سرویس سرگرمی - دیدن نقش یا طرح کفش پاشنه بلند در فال قهوه بسته به اینکه نقش آن کجای فنجان افتاده باشد، متفاوت است. در کل دیدن لنگه کفش پاشنه بلند در ...

ستاره | سرویس سرگرمی - بطور کلی نوزاد نماد شروعی جدید، معصومیت و بی گناهی و کودک درون و خلاقیت است. تفسیر نقش جنین و نوزاد در فال قهوه نیز بسیار شبیه به تعبیر ...

دیدن کلاه در فال قهوه اشاره به برقراری تعادل در روابط دارد. تفسیر کلاه در میانه فنجان قهوه زمان مناسب برای بهبود امور مالی را نشان می‌دهد.

دیدن زن و مرد روبروی هم در فال قهوه اشاره به تعامل با دیگران برای رسیدن به موفقیت دارد. از افراد منفی نگر و حسود دوری کنید.

زن باردار در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. زن حامله نمادی از مسئولیت ها، اهداف و آرزوها و افکار و احساسات ...

پلنگ به طور کلی نماد دشمن قوی و تواناست. اما نقش پلنگ در فال قهوه با توجه به موقعیت فال گیرنده و نقش‌های اطراف پلنگ در فنجان قهوه می‌تواند متفاوت باشد. تصویر ...

نقش مرغ در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. نماد مرغ در فال قهوه بطور کلی نمادی مثبت است و شانس و ثروت و شادی ...

دیدن نقش اژدها در فال قهوه بطور کلی نمادی مثبت است و نشاندهنده تحقق امیدها و آرزوها، اتمام موفقیت آمیز کار و پروژه یا حتی تولد نوزاد است. اما بر اساس شرایط فال ...

ببر در فال قهوه نمادی از شهامت، عزم و اراده است. تعبیر فال قهوه ببر به شما می‌گوید که انرژیتان را صرف کارهای بی نتیجه نکرده و از افراد نادان دوری کنید.

تفسیر روباه در فال قهوه بیانگر حضور فردی حسود در اطراف شماست. تعبیر فال قهوه روباه بر اساس مکان قرار گیری تصویر (بالا، وسط یا پایین فنجان) متفاوت است.

Show next
ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور