حکایت، داستان و ضرب المثل

مفهوم و معنی ضرب المثل سواره خبر از حال پیاده ندارد درباره افراد ثروتمند و بی دردی است که حال فقیران و نیازمندان را درک نمی‌کنند و با آن‌ها همدلی ندارند و در ...

معنی ضرب المثل هر کسی را بهر کاری ساختند و داستان آن یکی از پرمفهوم ترین ضرب المثل های فارسی است که می توانید در این مطلب آنها را بخوانید؛ کامل و جامع!

معنی حکایت حکمت فارسی پنجم را به زبان ساده امروزی با معنی کلمات درس و جواب حکایت حکمت کلاس پنجم و معنی ضرب المثل های حکایت حکمت کلاس پنجم بخوانید.

معنی ضرب المثل هر که بامش بیش، برفش بیشتر و داستان آن یکی از زیباترین و پندآموزترین ضرب المثل های کهن فارسی است که در این مطلب به طور کامل آن را توضیح داده ایم.

معنی ضرب المثل پیری و معرکه گیری و داستان آن ریشه در نمایش معرکه گیری پهلوانان در خیابان دارد که سن خاصی داشته است. معنی سر پیری و معرکه گیری یعنی انجام ...

معنی ضرب المثل درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را که ریشه در یک شعر از ناصر خسرو قبادیانی دارد، درباره اهمیت علم آموزی و تلاش برای آموختن ...

معنی درس آداب مطالعه فارسی ششم که از «فُتوّت نامه‌ی سلطانی» نوشته‌ «کمال‌الدین حسین واعظ کاشفی» است و درباره آداب قصه خواندن به نظم و به نثر (حکایت خوانی) است ...

بررسی معنی و مفهوم کنایه سماق مکیدن از تمرین های قلمرو ادبی صفحه ۱۴۲ کتاب فارسی دوازدهم است. سماق مکیدن کنایه از انتظار بیهوده کشیدن، کار بی فایده انجام دادن، ...

معنی کلمات و آرایه های ادبی درس کباب غاز و کنایه های درس کباب غاز دوازدهم (فارسی ۳) را که داستانی طنز از محمدعلی جمالزاده با لحن روایی و زاویه دید اول شخص است ...

معنی گنج حکمت مهمان ناخوانده صفحه 125 فارسی یازدهم را به زبان ساده امروزی با معنی کلمات و آرایه های ادبی و نکات گنج حکمت بخوانید.

معنی حکایت سیرت سلمان فارسی نهم را به زبان ساده و امروزی به همراه آرایه های ادبی حکایت سیرت سلمان، معنی لغات و تعداد جمله های حکایت بخوانید. حکایت سیرت سلمان ...

متن و فایل صوتی قصه صدای سکه کلاس پنجم ابتدایی (درس چهاردهم) با جواب سوالات گوش کن و بگو و تناسب با ضرب المثل های آن را در این مطلب می بینید.

Show next
ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور