مهارت‌های زندگی

بسیاری از ما ممکن است اینگونه فکر کنیم که تا حدود زیاد و قابل قبولی با مهارت‌های زندگی آشنایی داریم و می‌توانیم در زندگی روزمره به قول معروف گلیم خود را از آب بالا بکشیم. هرچند این موضوع می‌تواند در مواردی درست باشد، اما در اغلب مواقع چیزی که ما از آن به عنوان مهارت‌های فردی برای زندگی استفاده می‌کنیم، یک مهارت صحیح و قابل اطمینان نیست.

از جمله مهارت‌های زندگی که ما به آن نیاز داریم و باید آن‌ها را پرورش دهیم می‌توان به توانایی تصمیم‌گیری، توانایی همدلی با دیگران، توانایی رویارویی با استرس‌ها، توانایی برقراری رابطه موثر با دیگران و… اشاره کرد.
ما در سایت ستاره و در بخش مهارت‌های زندگی شما را با چنین موضوعاتی آشنا خواهیم کرد.

  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo