کالری ها

در علوم کالری واحدی برای اندازه‌گیری انرژی محسوب می‌شود، اما از این واحد اندازه‌گیری برای بیان میزان انرژی خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها نیز استفاده می‌شود. در واقع از آنجا که ما روزانه برای انجام فعالیت‌های خود به مقدار مشخصی از انرژی نیاز داریم، از این رو برای بیان این مقدار انرژی از واحد کالری استفاده می‌کنیم و میزان انرژی دریافتی از مواد غذایی را نیز با واحد کالری می‌سنجیم.

با این توضیحات اگر شما نیز برای محاسبه کالری دریافتی خود از خوراکی نیاز دارید تا با مقدار آن‌ها آشنا باشید، ما در این بخش از ستاره شما را با کالری تمام مواد غذایی آشنا خواهیم کرد. علاوه بر به شما پیشنهاد می‌کنیم تا برای دسترسی راحت‌تر و سریع‌تر به مقاله مورد نظر خود، آن را از طریق ابزار سرچ 🔍 موجود در منوی اصلی سایت جستجو کنید.

  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo