تعبیر خواب ماکارونی؛ معنی دیدن پاستا و اسپاگتی در خواب چیست؟

تعبیر خواب ماکارونی؛ معنی دیدن پاستا و اسپاگتی در خواب چیست؟

ماکارونی، پاستا و اسپاگتی در خواب از دیدگاه کارل گوستاو یونگ به ترتیب نشان دهنده جنبه‌ای از زندگی، نیاز به انرژی و طول عمر است.
تعبیر خواب توت فرنگی - معنی دیدن توت فرنگی در خواب چیست؟

تعبیر خواب توت فرنگی - معنی دیدن توت فرنگی در خواب چیست؟

دیدن توت فرنگی در خواب می‌تواند تعبیری شامل موفقیت و عشق و یا تعبیری به سلامت عمومی بیننده خواب داشته باشد. با تعبیر خواب توت فرنگی آشنا شوید
تعبیر خواب موز - معنی دیدن موز کال و موز زرد در خواب چیست؟

تعبیر خواب موز - معنی دیدن موز کال و موز زرد در خواب چیست؟

دیدن موز در خواب نشانه شادی، عشق و یا تمایلات جنسی است. موز کال و سبز بیانگر خط فکری جدید و موز زرد نمایانگر قناعت و شادی بیننده خواب است.
تعبیر خواب انبه - معنی دیدن درخت انبه در خواب چیست؟

تعبیر خواب انبه - معنی دیدن درخت انبه در خواب چیست؟

دیدن انبه در خواب بر اساس گفته معبرین نشانه و بیانگر باروری، عشق و ثروت است. چیدن انبه از درخت در خواب اشاره به یافتن عشقی جدید در زندگی دارد
تعبیر خواب کیوی - معنی خوردن کیوی با پوست در خواب چیست؟

تعبیر خواب کیوی - معنی خوردن کیوی با پوست در خواب چیست؟

دیدن کیوی در خواب بنا به گفته معبرین اشاره به نیاز برای تغییر یا به روز کردن شغل بیننده خواب دارد و خوردن کیوی در خواب بیانگر پیشرفت شغلی است
تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد - معنی مردن مجدد مرده چیست؟

تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد - معنی مردن مجدد مرده چیست؟

تعبیر خواب دیدن مرگ مجدد فرد مرده به روایت ابن خلیل ناراحت و در رنج بودن روح فرد متوفی از موضوع یا چیزی است.
تعبیر خواب نیش زدن مار چیست؟

تعبیر خواب نیش زدن مار چیست؟

نیش زدن مار در خواب می‌تواند نشانه‌ای از تهدیدی نهفته مانند خیانت در اطراف فرد بیننده خواب باشد. با تعبیر خواب نیش زدن مار همراه ما باشید.
تعبیر خواب گردباد - معنی دیدن گردباد در خواب چیست؟

تعبیر خواب گردباد - معنی دیدن گردباد در خواب چیست؟

دیدن گردباد در خواب می‌تواند ناشی از طغیان عاطفی و یا تلاطم احساسی در زندگی بیداری باشد. با تعبیر خواب گردباد همراه مجله ستاره باشید.
تعبیر خواب گوسفند - معنی دیدن گوسفند قربانی در خواب چیست؟

تعبیر خواب گوسفند - معنی دیدن گوسفند قربانی در خواب چیست؟

تعبیرگران اسلامی دیدن گوسفند در خواب را نشانه مال و ریاست می‌دانند در صورتی که تفسیرکنندگان جدید گوسفند را نماد پیروی از رسوم ذکر کرده‌اند.
تعبیر خواب خرس قهوه ای - مفهوم حمله کردن خرس قهوه ای چیست؟

تعبیر خواب خرس قهوه ای - مفهوم حمله کردن خرس قهوه ای چیست؟

معبرین غربی دیدن خرس قهوه ای در خواب را نمایانگر احساس خشم و یا دشمنانی خشن می‌دانند که غلبه بر این خرس به معنای پیروزی بر دشمنان است.
تعبیر خواب تجاوز - معنی مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب چیست؟

تعبیر خواب تجاوز - معنی مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب چیست؟

دیدن مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب بیشتر ناشی از عکس العمل نسبت‌ به آسیب‌های روحی گذشته و یا احساس عدم توانایی فرد رویابین در کنترل اوضاع است.
تعبیر خواب بالا رفتن از کوه

تعبیر خواب بالا رفتن از کوه

کوه در رویا به طور کلی نمادی از سختی‌ها و دشواری‌هایی است که فرد در زندگی بیداری با آن روبرو است و بالا رفتن از آن نشان غلبه بر این چالش‌هاست.
تعبیر خواب بز - معنی دیدن بز در خواب چیست؟

تعبیر خواب بز - معنی دیدن بز در خواب چیست؟

دیدن بز در خواب از دیدگاه تفسیرگران جدید بیشتر در رابطه با تمایلات جسمانی است.اگر بز دیده شده ماده باشد نیروی باروری فرد را نشان می‌دهد.
تعبیر خواب تابستان - مفهوم احساس گرما در خواب چیست؟

تعبیر خواب تابستان - مفهوم احساس گرما در خواب چیست؟

دیدن تابستان در خواب و در فصل خودش به تعبیر محمد ابن سیرین و مطیعی تهرانی نیکوست ولی اگر در فصل دیگر احساس گرما کردید چندان مناسب نیست.
تعبیر خواب دندان به روایت معبرین اسلامی

تعبیر خواب دندان به روایت معبرین اسلامی

بنابه گفته معبرین اسلامی دیدن دندان‌های بالایی در خواب مربوط به اعضای فامیل مذکر و دندان‌های زیرین مربوط به اعضای خانواده مونث است.
تعبیر خواب بنفشه - معنی چیدن گل بنفشه در خواب چیست؟

تعبیر خواب بنفشه - معنی چیدن گل بنفشه در خواب چیست؟

با تعبیر خواب بنفشه، تعبیر خواب گل به رنگ بنفش، تعبیر خواب چیدن بنفشه و تعبیر خواب بو کردن گل بنفشه همراه ما باشید.
تعبیر خواب برهنگی و عریان - معنی لخت بودن در خواب چیست؟

تعبیر خواب برهنگی و عریان - معنی لخت بودن در خواب چیست؟

دیدن برهنگی در خواب و رویا بر اساس تحلیل تفسیرگران جدید خواب می‌تواند ناشی از ورود به شغل جدید و یا ترس از دیدن خود توسط دیگران باشد.
تعبیر خواب برکه - معنی دیدن برکه گل آلود در خواب چیست؟

تعبیر خواب برکه - معنی دیدن برکه گل آلود در خواب چیست؟

با تعبیر خواب برکه، تعبیر خواب برکه با آب کثیف، تعبیر خواب برکه پر از ماهی و تعبیر خواب حمام کردن در آب برکه همراه ما باشید.
تعبیر خواب برف - آب شدن برف در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب برف - آب شدن برف در خواب چه معنایی دارد؟

با تعبیر خواب برف باریدن، تعبیر خواب راه رفتن در برف، تعبیر خواب برف بازی، تعبیر خواب خوردن برف و تعبیر خواب آدم برفی همراه ما باشید.
تعبیر خواب درخت سیب - تعبیر خواب درخت گردو

تعبیر خواب درخت سیب - تعبیر خواب درخت گردو

با تعبیر خواب درخت سیب و تعبیر خواب درخت گردو از دیدگاه معبرین غربی در مجموعه تعبیر خواب مچله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
۱