روش پرورش زالو در منزل با سرمایه اندک

روش پرورش زالو در منزل با سرمایه اندک

پرورش زالو در منزل نیاز به فضا، تجهیزات و سرمایه اولیه کمی دارد. زالوها برای رشد کامل و رسیدن به مصارف درمانی به دو سال زمان نیاز دارند.
گونه‌های جانوری در حال انقراض جهان را بشناسید

گونه‌های جانوری در حال انقراض جهان را بشناسید

انقراض جانوران و گیاهان مساله‌ای مهم و قابل توجه است. در این جا چند نمونه از جانوران جهان که در معرض انقراض هستند را به شما معرفی می‌کنیم.
۱