دعای بچه دار شدن و طلب فرزند

دعای بچه دار شدن و طلب فرزند

برای بچه دار شدن می توان با توجه به راهکارهای امامان دست به دامان دعا شد. در کتب ادعیه دعاهای مختلفی برای بچه دار شدن ذکر شده است.
دعاهای قرانی

دعاهای قرانی

دعاهای قرانی به مجموعه آیاتی گفته می شود که در موضوع و مناسبت خاصی نازل شده است. دعاهای قرانی از جانب خدا بوده و کلید ارتباط موثر با او است.
دعای رفع دعوا و اختلافات داخلی - دعاهای قرآنی

دعای رفع دعوا و اختلافات داخلی - دعاهای قرآنی

دعای رفع دعوا مربوط به زمانی است که حضرت شعیب در برابر کفار لجوج به بن بست خورد و آیه 89 سوره اعراف را به زبان آورد. مظمون این دعا توکل به خدا است.
دعای حل اختلاف و کشف حقایق - دعاهای قرآنی

دعای حل اختلاف و کشف حقایق - دعاهای قرآنی

برای حل اختلاف با دشمنان و کشف حقایقی که مخفی است آیه 46 سوره زمر را بخوانید. پیامبر (ص) زمانی که از هدایت کفار ناامید شد این آیه را خواند.
دعای عاقبت بخیری فرزندان - دعاهای قرآنی

دعای عاقبت بخیری فرزندان - دعاهای قرآنی

دعاهای قرآنی زیادی با عنوان دعای عاقبت بخیری فرزندان وجود دارد. در کتب ادعیه نیز تعداد زیادی دعا برای عاقبت بخیری فرزندان ذکر شده است.
دعای نجات از دوست بد و مردم فاسد - دعاهای قرآنی

دعای نجات از دوست بد و مردم فاسد - دعاهای قرآنی

حضرت لوط برای نجات از دوست و همنشینان بد (مردم فاسد) به درگاه خدا پناه برد و آیه 30 سوره عنکبوت را به زبان آورد. خدا هم به فریاد او رسید و قوم لوط را مجازات کرد.
دعای موحد شدن مومنان - دعاهای قرآنی

دعای موحد شدن مومنان - دعاهای قرآنی

دعای موحد شدن مومنان در چند جای قرآن آمده است. یکی از این آیه ها، آیه 20 سوره جن است که پیامبر (ص) به دستور خدا ایمانش را بازگو می کند.
دعای نجات از فتنه و آمرزش گناهان - دعاهای قرآنی

دعای نجات از فتنه و آمرزش گناهان - دعاهای قرآنی

حضرت ابراهیم در آیه 5 سوره ممتحنه دعای نجات از فتنه را بیان کرده و در ادامه از خدا طلب مغفرت دارد. دعای نجات از فتنه تفسیرهای متفاوتی دارد.
دعای برگشت مال از دست رفته - دعاهای قرآنی

دعای برگشت مال از دست رفته - دعاهای قرآنی

خداو در آیه 32 سوره قلم دعای برگشت مال از دست رفته را بیان می کند. این دعا را بعد از این که نعمتی از دست دادید بخوانید و کفران نعمت نکنید.
دعای تقویت توکل و توبه - دعاهای قرآنی

دعای تقویت توکل و توبه - دعاهای قرآنی

دعای تقویت توکل و توبه از دعاهای قرآنی است که در آیه 4 از سوره ممتحنه آمده است. در این دعا اشاره دارد که مبارزه بدون توکل بر خدا ممکن نیست.
دعای شایسته شدن فرزندان - دعاهای قرآنی

دعای شایسته شدن فرزندان - دعاهای قرآنی

آیه 15 سوره احقاف به دعای شایسته شدن فرزندان اختصاص دارد. امام سجاد نیز در دعای شماره 25 صحیفه سجادیه دعای شایسته شدن فرزند را ذکر کرده است.
دعای آمرزش گناهان - دعاهای قرآنی

دعای آمرزش گناهان - دعاهای قرآنی

برای آمرزش گناهان دعاهای زیادی وجود دارد. ملائک نیز در آیه 8 سوره احقاف برای آمرزش گناهان ما دست به دعا برداشته و از خدا طلب مغفرت کرده اند.
دعای فراوانی رزق و روزی - دعاهای قرآنی

دعای فراوانی رزق و روزی - دعاهای قرآنی

دعای فراوانی رزق و روزی از جمله دعاهای قرآنی است که در آیه 39 سوره سبا آمده است. در این آیه خداوند تاکید می کند که روزی هر کسی به دست اوست.
دعای سر به راه شدن - دعاهای قرآنی

دعای سر به راه شدن - دعاهای قرآنی

برای سر به راه شدن و هدایت یافتن آیه 22 سوره قصص را بخوانید. این آیه دعای سر به راه شدن است که حضرت موسی برای گمراه نشدن آن را خواند.
دعای دریافت خیر و سلامتی - دعاهای قرآنی

دعای دریافت خیر و سلامتی - دعاهای قرآنی

دعای دریافت خیر و سلامتی در آیه 24 سوره قصص آمده است. دعای دریافت خیر و سلامتی را حضرت موسی در اوج نیازمندی به زبان آورد و از خدا کمک خواست.
دعای بخشش ظلم به خود - دعاهای قرآنی

دعای بخشش ظلم به خود - دعاهای قرآنی

حضرت موسی در آیه 16 از سوره قصص دعای بخشش ظلم به خود را با عبارت «ظلمت نفسی» بیان می کند. دعای بخشش ظلم به خود برای استغفار از گناه است.
دعای رسیدن به مقام صالحین - دعاهای قرآنی

دعای رسیدن به مقام صالحین - دعاهای قرآنی

دعای رسیدن به مقام صالحین در آیه 19 سوره نمل آمده است. حضرت سلیمان (ع) برای رسیدن به مقام صالحین از خدا این گونه دعایی را درخواست کرده بود.
دعای بخشش گناهان - دعاهای قرآنی

دعای بخشش گناهان - دعاهای قرآنی

دعای بخشش گناهان از زبان حضرت ابراهیم (ع) در آیات 78 تا 82 سوره شعرا آمده است. دعای بخشش گناهان را خداوند به حضرت محمد (ص) یادآوری می کند.
دعای دفع وسوسه و هوس های شیطانی - دعاهای قرآنی

دعای دفع وسوسه و هوس های شیطانی - دعاهای قرآنی

دعای دفع وسوسه در آیه 97 سوره مومنون آمده است. در این دعا خداوند خطاب به حضرت محمد (ص) دستور می دهد که از وسوسه های شیطانی به او پناه ببرد.
دعای دفع شر مزاحم - دعاهای قرآنی

دعای دفع شر مزاحم - دعاهای قرآنی

خداوند در آیه 98 سوره مومنون به پیامبر دستور داد تا علاوه بر پناه بردن به خدا از شر وسوسه های شیطان از شر حضور شیطان نیز به او پناه ببرد.
۱