ستاره

مذهبی

نوحه سرایی و عزاداری از نظر شیعه و سنی چه فرقی دارد؟
نوحه سرایی شیعیان در مراسم سوگواری اموات از جمله مواردی است که از نظر وهابیون حرام می باشد. آن ها هر گونه برگزاری مراسم عزاداری شیعیان و نوحه سرایی را چه برای زنان و چه برای مردان حرام می دانند.
۳ روز پیش
مذهبی > شفاخانه مذهبی

1000 صفت خداوند در دعای جوشن کبیر

1000 صفت خداوند در دعای جوشن کبیر
دعای جوشن کبیر شامل 1000 صفت از صفات پروردگار است که با گفتن این اسمای الهی از خدا طلب یاری می کنیم. دعای جوشن کبیر و این هزار صفت الهی را بر روی کفن مسلمانان هم می نویسند.
۳ روز پیش
مذهبی > دانستنی های دینی

گریه کردن در عزاداری از دیدگان شیعیان و اهل سنت

گریه کردن در عزاداری از دیدگان شیعیان و اهل سنت
یکی از انتقاداتی که به شیعیان وارد می شود گریه کردن آنها در فراق عزیزان است. وهابیون معتقدند پیامبر (ص) گریه کردن در عزاداری را منع کرده است اما شیعیان چنین روایتی را قبول ندارند.
۵ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی بافق

اوقات شرعی بافق
اوقات شرعی به افق بافق شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق بافق، اذان ظهر به افق بافق و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق بافق است. زاویه انحراف قبله در شهر بافق در حدود 57.5 درجه است.
۵ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی شهر همدان

اوقات شرعی شهر همدان
اوقات شرعی به افق همدان شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق همدان، اذان ظهر به افق همدان و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق همدان است. زاویه انحراف قبله در شهر همدان در حدود 31.9 درجه است.
۵ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی ملایر

اوقات شرعی ملایر
اوقات شرعی به افق ملایر شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق ملایر، اذان ظهر به افق ملایر و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق ملایر است. زاویه انحراف قبله در شهر ملایر در حدود 33.9 درجه است.
۵ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی نهاوند

اوقات شرعی نهاوند
اوقات شرعی به افق نهاوند شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق نهاوند، اذان ظهر به افق نهاوند و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق نهاوند است. زاویه انحراف قبله در شهر نهاوند در حدود 32.7 درجه است.
۵ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی کیش

اوقات شرعی کیش
اوقات شرعی به افق کیش شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق کیش، اذان ظهر به افق کیش و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق کیش است. زاویه انحراف قبله در شهر کیش در حدود 71.4 درجه است.
۵ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی بندرعباس

اوقات شرعی بندرعباس
اوقات شرعی به افق بندرعباس شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق بندرعباس، اذان ظهر به افق بندرعباس و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق بندرعباس است. زاویه انحراف قبله در شهر بندرعباس در حدود 73.7 درجه است.
۵ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی میناب

اوقات شرعی میناب
اوقات شرعی به افق میناب شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق میناب، اذان ظهر به افق میناب و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق میناب است. زاویه انحراف قبله در شهر میناب در حدود 73.7 درجه است.
۵ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی قشم

اوقات شرعی قشم
اوقات شرعی به افق قشم شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق قشم، اذان ظهر به افق قشم و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق قشم است. زاویه انحراف قبله در شهر قشم در حدود 73.2 درجه است.
۵ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی بندر لنگه

اوقات شرعی بندر لنگه
اوقات شرعی به افق بندر لنگه شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق بندر لنگه، اذان ظهر به افق بندر لنگه و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق بندر لنگه است. زاویه انحراف قبله در شهر بندر لنگه در حدود 72.7 درجه است.
۵ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی ابوموسی

اوقات شرعی ابوموسی
اوقات شرعی به افق ابوموسی شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق ابوموسی، اذان ظهر به افق ابوموسی و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق ابوموسی است. زاویه انحراف قبله در شهر ابوموسی در حدود 75.4 درجه است.
۵ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی جاسک

اوقات شرعی جاسک
اوقات شرعی به افق جاسک شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق جاسک، اذان ظهر به افق جاسک و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق جاسک است. زاویه انحراف قبله در شهر جاسک در حدود 79.3 درجه است.
۵ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی ساوه

اوقات شرعی ساوه
اوقات شرعی به افق ساوه شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق ساوه، اذان ظهر به افق ساوه و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق ساوه است. زاویه انحراف قبله در شهر ساوه در حدود 36.9 درجه است.
۵ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی تفرش

اوقات شرعی تفرش
اوقات شرعی به افق تفرش شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق تفرش، اذان ظهر به افق تفرش و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق تفرش است. زاویه انحراف قبله در شهر تفرش در حدود 36.6 درجه است.
۶ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی اراک

اوقات شرعی اراک
اوقات شرعی به افق اراک شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق اراک، اذان ظهر به افق اراک و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق اراک است. زاویه انحراف قبله در شهر اراک در حدود 37 درجه است.
۶ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی محلات

اوقات شرعی محلات
اوقات شرعی به افق محلات شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق محلات، اذان ظهر به افق محلات و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق محلات است. زاویه انحراف قبله در شهر محلات در حدود 39.6 درجه است.
۶ روز پیش
مذهبی > اوقات شرعی

اوقات شرعی شازند

اوقات شرعی شازند
اوقات شرعی به افق شازند شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق شازند، اذان ظهر به افق شازند و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق شازند است. زاویه انحراف قبله در شهر شازند در حدود 36.4 درجه است.
۶ روز پیش
مذهبی > دانستنی های دینی

آیا تحریف قرآن توسط شیعیان صحت دارد؟

آیا تحریف قرآن توسط شیعیان صحت دارد؟
وهابیون معتقدند که شیعیان به جای قرآن، مصحف امام علی و حضرت فاطمه را قبول دارند. آنها می گویند که شیعیان تلاش دارند که ثابت کنند قرآن تحریف شده است. این در حالی است که شیعیان قرآن را تنها کتاب آسمانی بدون تحریف می دانند.
بیشتر