ستاره علوم

فیزیک و متافیزیک

۴ روز پیش
علوم > فیزیک و متافیزیک

نویز سفید چیست و چه کاربردی دارد؟

نویز سفید چیست و چه کاربردی دارد؟
نویز سفید به طور معمول و در اصطلاح عامیانه به آن چه که با نام برفک تلویزیون می‌شناسیم گفته می‌شود. البته در این تعریف بیش از تصویر دانه‌های سیاه و سفید برفک تلویزیون، صدایی که در پس زمینه‌ی تصویر به گوش می‌رسد مد نظر قرار دارد. با این حال تعاریف مربوط به نویز سفید یا سر و صدای سفید فراتر از این اصطلاح عامیانه می‌رود.
۲۲ روز پیش
علوم > فیزیک و متافیزیک

امواج فرابنفش؛ مفید برای طبیعت و مضر برای انسان

امواج فرابنفش؛ مفید برای طبیعت و مضر برای انسان
امواج فرابنفش نور‌هایی غیر قابل دیدن برای انسان هستند. این امواج برای طبیعت مفید و برای انسان مضر‌ند. قرار گیری در معرض اشعه فرابنفش خطرات محسوسی برای انسان دارد. در ادامه با تمام جنبه‌های علمی امواج UV آشنا می‌شوید.
۱ سال پیش
علوم > فیزیک و متافیزیک

چشم سوم چیست؟ (آجنا راه ارتباط با ماورا)

چشم سوم چیست؟ (آجنا راه ارتباط با ماورا)
چشم سوم مرکز ارتعاش انرژی‌های روحی و نیروی روانی خودآگاه و ناخودآگاه است. چشم سوم مرکز فرماندهی روح در جسم و راه رسیدن به یگانه‌اندیشی است.
۱ سال پیش
علوم > فیزیک و متافیزیک

احضار روح چیست؟ + آیا احضار روح واقعیت دارد؟

احضار روح چیست؟ + آیا احضار روح واقعیت دارد؟
احضار روح به تلاش برای ارتباط با روح مردگان گفته می‌شود که واقعیت داشتن آن مورد تردید بوده و اينگونه جلسات با توهمات فراوان آميخته شده است.
۱ سال پیش
علوم > فیزیک و متافیزیک

درباره فلسفه یین و یانگ چه می‌دانید؟

درباره فلسفه یین و یانگ چه می‌دانید؟
یین و یانگ (yin & yang) مفهومی در نگرش چینیان باستان به نظام جهان است. یین و یانگ نشان‌دهنده قطب‌های مخالف و تضادهای جهان مثل شب و روز است.
بیشتر