ستاره علوم

تاریخ و جغرافیا

۲ ماه پیش
علوم > تاریخ و جغرافیا

لرزه‌ نگاری چهار بعدی چیست؟

لرزه‌ نگاری چهار بعدی چیست؟
لرزه نگاری چهار بعدی شامل جمع آوری، پردازش و تحليل لرزه‌نگاری‌های پی در پی يک ميدان هيدروكربوری درحال توليد است. هدف اين نوع لرزه نگاری تعيين تغييرات در مخزن با مقايسه داده‌هاست كه اين تغييرات می‌تواند ناشی از توليد هيدروكربن يا تزريق آب يا گاز در مخزن باشد.
۱۰ ماه پیش
علوم > تاریخ و جغرافیا

تفاوت شهر و شهرستان چیست؟

تفاوت شهر و شهرستان چیست؟
تفاوت شهر و شهرستان در این است که شهرستان از شهر بزرگ‌تر است و در تقسیمات کشوری، ایران از 429 شهرستان و 1245 شهر تشکیل شده است.
۲ سال پیش
علوم > تاریخ و جغرافیا

گسل چیست؟ + خطرناک ترین گسل های تهران

گسل چیست؟ + خطرناک ترین گسل های تهران
خطرناک ترین گسل های تهران ، زلزله تهران ، نقشه گسل های تهران ، حساس ترین و امن ترین مناطق تهران در هنگام زلزله ، گسل مشا ، گسل شمال تهران
۲ سال پیش
علوم > تاریخ و جغرافیا

همه چیز درباره زلزله و علل وقوع آن

همه چیز درباره زلزله و علل وقوع آن
زمین‌لرزه یا زلزله، لرزش و جنبش زمین است که به با آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسل‌های پوسته زمین در مدتی کوتاه روی می‌دهد.
بیشتر