اقتصاد و مدیریت مطالب بیشتر
با مشاغل خانگی هم می توانیم درآمد خوبی داشته باشیم!

با مشاغل خانگی هم می توانیم درآمد خوبی داشته باشیم!

مشاغل خانگی عبارت است از کلیه فعالیت هایی که در محیط خانه، برای کسب درآمد انجام می شود و این مشاغل در زمینه صنایع دستی، کشاورزی، صنعت، فناوری اطلاعات و فرهنگی می باشد.
هوا فضا مطالب بیشتر
فیزیک و متافیزیک مطالب بیشتر
درباره فلسفه یین و یانگ چه می‌دانید؟

درباره فلسفه یین و یانگ چه می‌دانید؟

یین و یانگ (yin & yang) مفهومی در نگرش چینیان باستان به نظام جهان است. یین و یانگ نشان‌دهنده قطب‌های مخالف و تضادهای جهان مثل شب و روز است.
زیست شناسی مطالب بیشتر