استخاره آنلاین
ستاره مذهبی

رهنمودهای قرآنی

۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره اعراف - صفحه ۱۴۳ قران

سوره اعراف - صفحه ۱۴۳ قران
نتیجه استخاره شما بد است و آیات آن مربوط به پیامبر (ص) است که خطاب به کافران می‌فرمود: بت‌های شما هیچ آسیبی نمی‌توانند به من بزنند و من از عقیده خود برنمی گردم.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره انفال - صفحه ۱۴۵ قران

سوره انفال - صفحه ۱۴۵ قران
استخاره شما خوب است و آیات آن در مورد اولین جنک مسلمانان با کفار یعنی جنگ بدر است که خداوند به مسلمانان قوت قلب داد تا بر کافران پیروز شوند.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره انفال - صفحه ۱۴۷ قران

سوره انفال - صفحه ۱۴۷ قران
استخاره شما بد است و آیات آن در مورد عذاب الهی است که خداوند به کافران و مشرکان وعده داده است.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره اعراف - صفحه ۱۴۱ قران

سوره اعراف - صفحه ۱۴۱ قران
استخاره شما بد است و آیات مربوط به آن اغلب در مورد عذاب الهی صحبت کرده است. پس همانطور که در تفسیر استخاره آمده است بهتر است که قانع باشید و از این کار منصرف شوید.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره اعراف - صفحه ۱۳۹ قران

سوره اعراف - صفحه ۱۳۹ قران
نتیجه استخاره شما خوب است و با توجه به آیات آن می‌توان نتیجه گرفت که برکت و منفعت در این کار به یکباره به شما خواهد رسید به شرطی که مانند قوم بنی اسرائیل نباشید و بهانه گیری نکنید و از مسیر حق خارج نشوید که این برکت را از بین خواهد برد.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره اعراف - صفحه ۱۳۷ قران

سوره اعراف - صفحه ۱۳۷ قران
استخاره شما بد است و آیات آن در مورد بدعهدی قوم بنی اسرائیل است زمانی که حضرت موسی به میعادگاه رفته بود و قتی که برگشت دید که آن‌ها رو به گوساله پرستی آورده اند.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره انفال - صفحه ۱۵۱ قران

سوره انفال - صفحه ۱۵۱ قران
جواب استخاره شما بد است. آیات این استخاره در مورد اسرای جنگ بدر است که اولین اسیران صدر اسلام به حساب می‌آمدند و هنوز از طرف خداوند دستوری در مورد آن‌ها ذکر نشده بود.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره انفال - صفحه ۱۴۹ قران

سوره انفال - صفحه ۱۴۹ قران
استخاره شما بد است. آیات مربوط به این استخاره در مورد منافقان و مشرکان است و ویژگی‌های آن‌ها را بیان می‌دارد و خداوند به این افراد وعده عذاب سختی را داده است.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره توبه - صفحه ۱۵۷ قران

سوره توبه - صفحه ۱۵۷ قران
استخاره شما خوب است. آیات این استخاره درباره زمانی است که مسلمانان به بهانه‌های مختلف از همراهی کردن پیامبر (ص) در جهاد سر باز می‌زدند و خداوند به آن‌ها وعده مجازات داد و خودش را یاریگر پیامبر (ص) معرفی نمود.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره توبه - صفحه ۱۵۵ قران

سوره توبه - صفحه ۱۵۵ قران
نتیجه استخاره شما بد است. آیات این استخاره مربوط به جنگ‌های صدر اسلام و ترس بعضی از مسلمانان از کمی نفرات است که خداوند امداد‌های الهی که به مسلمانان شده است را به آن‌ها گوشزد می‌کند.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره توبه - صفحه ۱۶۱ قران

سوره توبه - صفحه ۱۶۱ قران
نتیجه استخاره شما خوب است و آیات ابتدایی مربوط به این استخاره نشانه‌های مومنان را بیان می‌کند و وعده‌های خداوند به افراد با ایمان که همانا جایگاهی همچون بهشت است.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره توبه - صفحه ۱۵۹ قران

سوره توبه - صفحه ۱۵۹ قران
نتیجه استخاره شما بد است و آیات آن ویژگی‌های منافقین صدر اسلام را بیان می‌کند؛ آن‌ها در ظاهر چیزی را می‌گفتند، اما در باطن به حرف شان باور نداشتند و هیچ گاه پیامبر (ص) به آن‌ها و حرف هایشان اعتماد نداشت.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره توبه - صفحه ۱۶۵ قران

سوره توبه - صفحه ۱۶۵ قران
استخاره شما میانه آمده است. در این استخاره ویژگی‌های سه گروه بیان شده است که اگر با آن‌ها وارد معمله شوی احتمال سود یا ضرر شما وجود دارد.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره توبه - صفحه ۱۶۳ قران

سوره توبه - صفحه ۱۶۳ قران
استخاره شما خوب است. در آیات این استخاره بیان شده است کسانی که سختی جهاد در راه خدا را به جان خریده اند مسلما خداوند به آن‌ها وعده بهشت را می‌دهد و رستگاران واقعی این‌ها هستند.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره یونس - صفحه ۱۶۹ قران

سوره یونس - صفحه ۱۶۹ قران
جواب استخاره شما خوب است. آیات این استخاره به آفرینش آسمان‌ها و زمین در طول شش روز اشاره دارد و به کسانی که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده جزایی را می‌دهد که از عدالت الهی منشا گرفته است.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره توبه - صفحه ۱۶۷ قران

سوره توبه - صفحه ۱۶۷ قران
نتیجه استخاره شما خوب است. در این استخاره مسلمانان صدر اسلام را از بهانه جویی برای نرفتن به جهاد بر حذر داشته و پاداش آن کسانی که در راه خدا سختی جهاد را به جان می‌خرند را قطعی دانسته است.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره یونس - صفحه ۱۷۵ قران

سوره یونس - صفحه ۱۷۵ قران
نتیجه استخاره شما بد است. آیات این استخاره در مورد کسانی است که به خدا افترا می‌بندند و حلال خدا را حرام می‌کنند و بالعکس. اما بدانید که هیچ چیز در این دنیا بر خدا پوشیده نیست و هر کس ایمان بیاورد خدا او را به رستگاری می‌رساند.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره یونس - صفحه ۱۷۳ قران

سوره یونس - صفحه ۱۷۳ قران
استخاره شما بد است و آیات این استخاره تماما ویژگی‌های مشرکان را بیان کرده است. افرادی که به خداوند نسبت دروغ می‌دهند، در زمین ظلم می‌کنند و بسیاری ار زذائل اخلاقی را دارند.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره یونس - صفحه ۱۷۱ قران

سوره یونس - صفحه ۱۷۱ قران
استخاره شما خوب آمده است. در آیات این استخاره اشاراتی به سرزنش‌ها و شماتت‌های کافران نسبت به مسلمانان دیده می‌شود، ولی خداوند در برابر کافران پشتیبان مسلمانان بوده است.
۱۷ روز پیش
مذهبی > رهنمودهای قرآنی

سوره یونس - صفحه ۱۷۹ قران

سوره یونس - صفحه ۱۷۹ قران
استخاره شما بد آمده است. آیات این استخاره مربوط به سوره یونس است و درباره کسانی حرف می‌زند که به اجبار ایمان می‌آورند و تاکید می‌کند که این گونه ایمان آوردن هیچ فایده برای آن‌ها ندارد.
بیشتر