اوپارک
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۴
کد خبر: ۹۵۷۴
تعداد نظرات: ۱ نظر
با تعبیر خواب طلا (زر)، تعبیر خواب طلا فروش، تعبیر خواب هدیه گرفتن طلا، تعبیر خواب ذوب کردن طلا و تعبیر خواب پیدا کردن طلا همراه ما باشید.
تعبیر خواب النگو طلا - تعبیر خواب گردنبند طلا - تعبير خواب طلا پيدا كردن - تعبیر خواب گوشواره طلا - تعبیر خواب سکه طلا امام صادق

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


معبرین اسلامی با توجه به حرام بودن استفاده طلا برای مردان دیدن آن را در خواب برای مردان رنج و اندوه و برای زنان نیکو می‌دانند. با تعابیر مختلف زر و طلا در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.

تعبیر خواب طلا

محمدبن سیرین گوید: زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود

جابر مغربی گوید: زر به خواب، مردان را بد بود و زنان را خوب. اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می‌کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.

یوسف نبی علیه السلام گوید: هر که زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا: دوست داشتن چیزهای بی ارزش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

تعبیر خواب ذوب کردن طلا

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی درخواب بیند زرو یا سیم می‌گداخت، دلیل است که بر زبان مردم افتد. اگر بیند که زر به خروار به خانه برد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند که زر همی خورد، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا را آب کردن: آسایش مادی

تعبیر خواب پیدا کردن طلا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • یافتن طلا: دریافت ارث
  • جستجوی طلا در دل خاک: خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد
آنلی بیتون می‌گوید:
  • پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.
  • اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می‌دهید.
  • یافتن رگه ای طلا در خواب، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت.
  • اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن است که می‌کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

تعبیر خواب امانت دادن طلا

نفایس الفنون تصریح می‌کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می‌ریزد دلیل آفت و هلاک است و اگر ببیند طلا به امانت می‌دهد آن کس که امانت می‌گیرد به او خیانت می‌کند طلا شنیدن سخن مکروه است.

مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می‌دهند به ریاست می‌رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می‌یابد

تعبیر خواب طلا فروش

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می‌کند.

تعبیر خواب هدیه گرفتن طلا

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می‌کند، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

لوک اویتنهاو: طلا هدیه گرفتن: شرمساری

تعبیر خواب سکه طلا

مطیعی تهرانی: داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.


گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
عالمه
Iran, Islamic Republic of
11:12 - 1397/02/25
سلام
در خواب ديدم وارد باغ پرتغالي شدم كه يه طرف آن درختان لخت بودند تعداد زيادي درختان بي برگ كه انگار زمستان شده، در طرف ديگر باغ درختان سرسبز با ميوه هاي پرتغال خيلي زياد و من از اين باغ خوشم آمده بود و برايم عجيب بود كه يه طرف اينطور زمستاني و طرف ديگر باغ پراز درختان ميوه