تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۹
کد خبر: ۸۲۹۴
تعداد نظرات: ۴ نظر
تعبیر خواب پرنده نمایانگر اهداف، آرزوها و امیدهای فرد بیننده خواب است. آرزوهایی که نیازمند رهایی از قید و بند هستند به صورت پرنده در خواب مشاهده می‌شوند.
تعبیر خواب پرنده مرده - تعبیر خواب پرنده سفید - تعبیر خواب پرنده سیاه - تعبیر خواب مرغ عشق - تعبیر خواب مرغ مینا - تعبیر خواب پرنده سخنگو

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - دیدن پرنده در خواب را می‌توان از دو دیدگاه تفسیرگران رویا و معبرین اسلامی بررسی کرد.
 

تعبیر خواب پرنده از دیدگاه تفسیرگران رویا

بنا به گفته تونی کریسپ مولف کتاب فرهنگ تفسیر رویا تصویر پرندگان در خواب بیانگر موضوعات زیر است:
پرنده: تخیل، شهود، ذهن، رهایی از قید و بندها، افکار یا امیدها و آرزوهای پنهان، اشتیاق برای رفتن به فراسوی محدودیت‌ها و مرزها، آگاهی گسترش یافته در رویا به صورت پرنده بزرگی که توان پرواز در ارتفاع بالا را دارد نشان داده می‌شود، زیرا آگاهی و هشیاری گسترده مانند منظره وسیع‌تر از بالا به زمین است. البته نزدیک شدن بدین حالت ممکن است ترسناک یا حتی دردناک باشد، گسترش دیدگاه‌های ما، پلی میان جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و با حواس پنج گانه آن را درک می‌کنیم و دنیای عمیق تر شهود، بصیرت و شور ناخودآگاه مصادیق دیگر دیدن پرندگان در رویا هستند.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • دیدن پرنده در خواب، نمادی از اهداف، آرمان‌ها و امید هاست. خواب دیدن پرنده‌ای که صدا می‌کند و یا پرواز می‌کند، بیانگر لذت، هارمونی، وجد، تعادل و عشق است. بیانگر نگاهی روشن به زندگی است. شما یک آزادی روحانی و روانشناسی را تجربه می‌کنید. مثل این است که باری از شانه هاتان برداشته شده است.
 • خواب دیدن پرنده‌ی مرده یا پرنده‌ای که دارد جان می‌دهد، بیانگر ناامیدی است. شما نگران مسائلی هستید که در ذهنتان می‌گذرد.
 • خواب دیدن پرنده‌هایی که حمله می‌کنند به این معنی است که شما به چند جهت کشیده می‌شوید (تحت فشارید نمی‌توانید تصمیم بگیرید) شما تضادی با روحیاتتان را تجربه می‌کنید. اگر پرنده‌ها تلاش کنند که وارد خانه شوند، بیانگر این است که مسیر مطلوبتان را در زندگی پیش نگرفته اید. دیگران در زندگی تان دخالت می‌کنند و در مسیر زندگی تان سرک می‌کشند.
 • دیدن تخم پرنده در خواب، نماد پول است
 • دیدن جوجه از تخم بیرون زدن در خواب، نمادی از موفقیتی است که تاخیر دارد
 • دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از استقلال، پناه و امنیت است. شما نیاز به چیزی یا جایی امن دارید که به آن برگردید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر تلاشی موفق، فرصت‌های جدید و شانس باشد.
 • دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از فصل بهار است. زمان یک شروع تازه یا جدید است. تعبیر دیگر این است که لانه پرنده در خواب ممکن است قیاسی از خانه خودتان و ملجا روحانی شما باشد. خواب به شما می‌گوید که با بخش روحانی خود هماهنگ‌تر باشید و روی گسترش و توسعه‌ی آن کار کنید.
 • خواب دیدن اینکه نوک پرنده در گردنتان گیر کرده است بیانگر این است که شما خیلی غیبت کرده اید (مورد غیبت واقع شده اید)
 • دیدن قفس پرنده در خواب، بیانگر از دست دادن آزادی است. شما حس می‌کنید که گیر کرده اید و قادر نیستید که خودتان را به طور کامل ابراز کنید.
 

تعبیر خواب پرنده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می‌رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است.
 
ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌ای را گرفته‌ای، زن خود را رها می‌کنی و زن دیگری می‌گیری.
 • اگر ببینی پرنده‌ای داری و از دست تو پریده، ولی دوباره روی دست تو نشست، حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، ولی اگر ببینی پرید و بازگشت نکرد، قسمتی از مال و اموالت را از دست می‌دهی
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: 
 • پرنده: ملاقاتی خوشایند
 • پرنده در حال پرواز: خبرهای خوش
 • بدام انداختن پرنده: غم و غصه
 • تخم پرندگان: ارث
لیلا برایت می‌گوید: دیدن پرندگان در خواب، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است. اگر پرنده‌ای را ببینید که بر روی تخم خود نشسته، به این معنا است که به اهدافتان می‌رسید. 
 

تعبیر خواب صدای پرندگان

محمدبن سیرین گوید: اگر ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پرنده‌های فراوانی در جایی بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، مصیبتی به وجود می‌آید.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جوجه‌های پرنده بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که ماتم و مصیبت بوجود می‌آید.
 

تعبیر خواب پرنده فروشی

مطیعی تهرانی: اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی‌توانستید یکی از آن‌ها را تصاحب کنید موردی پیش می‌آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می‌خورید همان طور که در مورد پرواز پرستوها در آسمان گفته شد.
 
 

تعبیر خواب جوجه پرنده

مطیعی تهرانی: اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می‌شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می‌رسید و کام شما از چند جهت روا می‌گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می‌شوید یا به سفر می‌روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می‌بینید و محتمل خسارت می‌شوید.
 

تعبیر خواب جغد، کرکس و گنجشک

مطیعی تهرانی:  اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می‌شود. گنجشک دوست مزاحم و وراج است. 
 

تعبیر خواب پرنده در قفس

لوک اویتنهاو: 
 • پرندگان در قفس: خبر رسیدن از سوی فرزندان
 • پرنده نشسته: سوگ
 

تعبیر خواب پرنده زیبا

آنلی بیتون می‌گوید: 
 • دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب، نشانه خوشبختی است. 
 • اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند، نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت. 

دیدن پرنده در خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر درخواب پرندگانی با بال‌هایی ریخته و خاموش ببینید، نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است. 
 • دیدن پرنده ای زخمی در خواب، نشانه آن است که برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد. 
 • دیدن پرندگان در حال پرواز، نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی. 
 • گرفتن پرندگان در خواب، نشانه رسیدن به خواسته‌هاست. 
 • اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می‌کند، نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان است.

منابع:

 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • تعبیرستان
 • خواب و رویا
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
زهرا جوکار
Iran, Islamic Republic of
03:18 - 1397/05/06
سلام.چند بار تاحالا خواب دیدم پرنده ی زرد رنگی .نمیدونم حس میکنم قناری بوز.دوتا بودن.یکیش هر چند بار که خواب دیدم از قفس پر میکشید میرفت.تعبیرش چیه.
ممنون میشم جواب بدید.
درگیر مسائل و مشکلاتی شده‌اید که دست و پایتان را بسته‌اند. در تلاش بسیار برای رهایی از این رنج و مصائب هستید.
Emir
Iran, Islamic Republic of
08:04 - 1397/03/17
سلام , در رویا دیدم ک دو جغد هر کدام ب نوبت به خانواده من حمله کیکردن و من هر دوشون رو کشتم و در نوبت سوم هم ی عقاب سیاه به خانوادم حمله کرد و اون رو هم کشتم تعبیر چی هست؟
به طور کلی پرنده در رویا افکار و تخیلی است که در ذهن دارید. عقاید که در ضمیر ناخودآگاه شما به صورت پنهان باقی مانده اند به صورت جغد و نظرات متعصبانه و مسلط بر شخصیت شما به صورت عقاب نمایش می‌یابند.
علیرضا 14
Iran, Islamic Republic of
13:50 - 1397/03/08
با سلام. ممنون از سایت خوبتون. دو تا پرنده دیدم یکی بزرگ و سفید و قشنگ دیگری کوچیک و خاکستری . نمیدونم اسمشون چیه. ولی بزرگه نشست رو شونم. تعبیری داره یا نه؟؟
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
15:45 - 1397/02/14
سلام هدیه گرفتن جوجه کرکس از مادرش در خواب چه معنی دارد
مشکلات و سختی‌هایی شما را تهدید می‌کنند. تلاش کنید که هر چه بیتر از این مصائب دوری کنید.