تلگرام ستاره B
اخبار سیاسی مطالب بیشتر
اخبار فرهنگی هنری مطالب بیشتر
آقایان! بفرمایید دوچرخه

آقایان! بفرمایید دوچرخه

دوچرخه‌سواری برای دختران و بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و در صورتی که در منظر نامحرم نباشد فی نفسه اشکال ندارد
اخبار اقتصادی مطالب بیشتر
اخبار اجتماعی مطالب بیشتر
اخبار سلامت مطالب بیشتر
اخبار ورزشی مطالب بیشتر
اخبار حوادث مطالب بیشتر
اخبار علمی و تکنولوژی مطالب بیشتر