اوپارک
ستاره سرگرمی

تعبیر خواب

۷ روز پیش
سرگرمی > تعبیر خواب

تعبیر خواب مار عظیم الجثه و بزرگ

تعبیر خواب مار عظیم الجثه و بزرگ
دیدن مار عظیم الجثه و بزرگ در خواب می‌تواند هشداری از ضمیر ناخودآگاه فرد بیننده خواب باشد. همچنین این خواب می‌تواند نمایش دهنده ترسی بزرگ از موضوعی باشد که اطلاعات کافی از آن ندارید.
تعبیر خواب ازدواج - ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ازدواج معمولا نمادی از اتحاد و پیوند دو بخش متفاوت از وجود فرد مانند عقل و احساس، ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه و ... است. همچنین ازدواج نشانه‌ای از تعهد، هماهنگی یا تحول نیز می تواند باشد.
تعبیر خواب انگور - دیدن انگور در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب انگور بنا به گفته معبرین اسلامی عزت و جاه و مقام (اگر انگور در فصلش باشد) و به گفته معبرین غربی نتیجه تلاش و زحمات بیننده خواب است.
تعبیر خواب خربزه - دیدن خربزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خربزه از دیدگاه تعبیرگران غربی نمادی از باروری است. اگر شخص بیمار خربزه‌ای شیرین و آبدار ببیند این خوای یک علامت خوب برای اوست. معبرین اسلامی خوردن خربزه در خواب را در وقت خودش خوب می‌دانند.
تعبیر خواب کوتاه کردن مو - دیدن موی کوتاه در خواب چه تعبیری دارد؟
کوتاه کردن مو در خواب می‌تواند تعبیری به تغییر در عقاید و نگرش شما در رابطه با موضوعات اطراف باشد. اگر کسی در خواب موهایتان را کوتاه کرد نشانه آن است که ناعادلانه مورد نقد واقع می‌شوید.
تعبیر خواب خانه - دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر دیدن خانه در خواب به طور کلی بیانگر شخصیت و حالات روحی و روانی شخص بیننده خواب است. اتاق زیر شیروانی نماد خرد، اتاق خواب زندگی خصوصی فرد، طبقه همکف زندگی روزمره و ... می‌باشند.
تعبیر خواب کله پاچه - خوردن کله پاچه در خواب چه تعبیری دارد؟
بنابر تعبیر ابن سیرین خوردن کله پاچه گوسفند در خواب بدست آوردن نعمت است. دریافت این نعمت به اندازه خوردن پاچه در خواب می‌باشد.
تعبیر خواب ماست - دیدن ماست ترش و شیرین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیرگران اسلامی دیدن ماست در خواب را نشانه ای از حصول مال و اموال می دانند. البته طعم و نوع ماست در نحوه تعبیر خواب آن بسیار تاثیر گذار است به طوریکه ماست ترش بیانگر غم و اندوه برای بیننده رویا می‌باشد.
تعبیر خواب شتر - دیدن شتر در خواب چه تعبیری دارد؟
دیدن شتر در خواب نمادی از خشکی و بی حرکتی در زندگی است، این احتمال وجود دارد که از شرایط زندگی خود دچار نارضایتی شده باشید. شتر در رویا نیز می‌تواند نمادی از سفر و مسافرت باشد.
تعبیر خواب رقصیدن - دیدن رقص در خواب چه تعبیری دارد؟
دیدن رقص در خواب بیانگر رهایی از محدودیت‌ها و گذراندن اوقات در خوشی است. البته معبرین اسلامی همچون ابن سیرین و امام صادق (ع) تعبیر خواب رقصیدن را غم و اندوه می‌دانند.
تعبیر خواب کبوتر- دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟
دیدن کبوتر در خواب می‌تواند پیام و اشاره ای از ضمیر ناخودآگاه باشد. کبوتر سفید در رویا نشانه صلح و وفاداری است. البته تعبیرگران اسلامی تعبیر خواب کبوتر را زن دانسته و گرفتن آن را در خواب بیانگر ازدواج فرد بیننده خواب می‌دانند.
تعبیر خواب نان - دیدن نان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نان اشاره به فراخی روزی و خیر و برکت دارد. بنابه گفته تعبیرگران اسلامی هیچ چیز بهتر از دیدن نان در خواب نیست (اکر نان دیده شده تازه باشد). نان جو در خواب تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می‌کند.
تعبیر خواب گرگ - دیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گرگ اشاره به ترس‌هایی دارد که به دلیل ناشناخته بودنشان از آن‌ها هراس داریم. دیدن گرگ در خواب می‌تواند بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد.
تعبیر خواب انار - دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب انار بسیار نیکوست. اکثر معبرین دیدن انار در خواب را به دلیل دانه دانه بودن آن به جمع اوری مال و ثروت تعبیر کرده‌اند. اگر انار شیرین باشد به جمع آوری مال خواهید پرداخت و اگر انار ترش بود دچار غم و اندوه خواهید شد.
تعبیر خواب جن - دیدن جن و پری در خواب چه تعبیری دارد؟
دیدن جن در خواب روبه رویی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می‌کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می‌شود.
تعبیر خواب اسب - دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد؟
دیدن اسب در خواب سمبلی از نیرومندی و قدرت است. انرژی فیزیکی فراوانی که نیاز به رام شدن و کنترل شدن دارد. اسب سفید در خواب نشانه کامیابی و خلوص در زندگی بیننده خواب است.
تعبیر خواب پول - دیدن پول در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پول به معنای اعتماد به نفس و موفقیت است. در واقع آنچه که برای آن ارزش قائل هستیم را به صورت پول در خواب خواهیم دید. دزدیدن پول در خواب بیانگر این است که در رابطه با پذیرش توسط دیگران درمانده‌اید. البته معبرین اسلامی مانند مطیعی تهرانی پول را نشانه ناراحتی و ابتلا به بدبختی می‌داند.
تعبیر خواب برف - آب شدن برف در خواب چه معنایی دارد؟
دیدن برف در خواب بیانگر احساسات ابراز نشده و عواطف سرد و منجمد بیننده خواب است. شاید این رویا نشانه حس تنهایی و غفلت شما باشد. اگر در خواب دیدید که برف در حال آب شدن است به این معناست که بر ترس خود غلبه کرده و احساسات سرکوب شده خود را آزاد کرده‌اید.
تعبیر خواب انگشتر - دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟
دیدن انگشتر در خواب سمبلی از تعد و مسئولیت پذیری فرد بیننده خواب است. معبرین اسلامی مانند امام صادق و ابن سیرین انگشتر را نمادی از مال، زن و فرزند (متعلقات) می‌دانند.
تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟
دیدن ماهی در خواب به گفته معبرین غربی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد. البته تعبیر گران اسلامی، تعبیر خواب ماهی را غنمیت و خوردن آن را در خواب دریافت مال و اموال می‌دانند.
بیشتر