ستاره سرگرمی

تعبیر خواب

تعبیر خواب پرده بکارت - باکره بودن در خواب چه تعبیری دارد؟
در واقع تعبیر خواب پرده بکارت و یا باکره بودن نمادی از احساس بی‌گناهی عاطفی در فرد بیننده خواب است. از دست دادن بکارت در خواب می‌تواند اشاره به ارضای نیازهای عاطفی داشته باشد.
تعبیر خواب حلوا - خوردن حلوا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حلوا به گفته معبرین هم می‌تواند نشانه غم و هم بیانگر مال و ثروت باشد. با تعبیر خواب کاچی و تعبیر خواب پختن حلوا همراه ما باشید.
تعبیر خواب خرس و خرس قطبی - دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرس به گفته معبرین اسلامی دشمنی فرومایه دزد احمق است. مفسرین غربی دیدن خرس در خواب را نمادی از چرخه زندگی می دانند.
تعبیر خواب جنازه - دیدن جنازه و مرده در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب جنازه، تعبیر خواب نبش قبر، تعبیر خواب تشییع جنازه، تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده و تعبیر خواب دیدن جنازه خود در خواب آشنا شوید
تعبیر خواب خون و خونریزی - دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خون از دیدگاه معبرین اسلامی غم و اندوه و از نظر مفسرین غربی تجارب مشترک انسان‌هاست. ابن سیرین رسیدن خون به لباس را بدست آوردن مالی حرام می‌داند.
تعبیر خواب پنیر - دیدن پنیر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پنیر را معبرین اسلامی به معنای بدست آوردن مال و اموال می دانند. اگر پنیر خشک باشد مالی اندک و اگر پنیر تر باشد نعمتی را به آسانی بدست خواهید آورد.
تعبیر خواب پلنگ - دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر دیدن پلنگ در خواب به معنای دشمن جوانمرد است. این‌گونه خواب ها خبر از روبرو شدن با مشکلی خصمانه می‌دهند. اگر در جنگ با پلنگ پیروز شوید از شر آن دشمن رهایی خواهید یافت.
تعبیر خواب برنج - دیدن برنج پخته (پلو) در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب برنج به گفته ابن سیرین کسب مال و اموال با مشقت زیاد است. دیدن بخشیدن برنج در خواب به معنای برآوردن حاجات دیگران و خوردن پلو بهره‌مندی از نعمت است.
تعبیر خواب نهنگ - دیدن نهنگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نهنگ و دیدن آن در خواب به معنای رخ دادن اتفاقی بزرگ در زندگی است. نهنگ‌ها می توانند نمادی از حس ارتباط با دیگران باشند. معبرین سنتی نهنگ را به دزد تعبیر کرده‌اند.
تعبیر خواب نماز - دیدن نماز در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب نماز خواندن، تعبیر خواب نماز خواندن مرده، تعبیر خواب انواع نمازها و تعبیر خواب اعمال نماز (رکوع و سجده و تشهد) همراه ما باشید.
۱۰ روز پیش
سرگرمی > تعبیر خواب

تعبیر خواب سگ - معنی دیدن سگ در خواب چیست؟

تعبیر خواب سگ - معنی دیدن سگ در خواب چیست؟
تعبیرگران اسلامی تعبیر خواب سگ را دشمن، سگ ماده را زنی پست و سگ سیاه را دشمنی از عرب می‌دانند که البته تعبیرگران امروزی نظری این چنین ندارند
تعبیر خواب مرده - دیدن مرده در خواب چه مفهومی دارد؟
دیدن افراد مرده در خواب تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم. با تعبیر خواب مرده همراه مجله ستاره باشید.
تعبیر خواب خروس - دیدن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خروس در تعابیر اسلامی ندای صلح و نیکی است. کارل یونگ دیدن خروس در خواب را نمادی از مردانگی، غرور و تکبر می‌داند.
۲۱ روز پیش
سرگرمی > تعبیر خواب

تعبیر خواب موش - معنی دیدن موش در خواب چیست؟

تعبیر خواب موش - معنی دیدن موش در خواب چیست؟
دیدن موش در خواب بیانگر مسائل و موضوعات تهدید آمیزی است که در زندگی بیننده خواب در جریان هستند بدون آنکه او از ماهیت ان خبر داشته باشد. البته تعبیرگران اسلامی موش را زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند.
تعبیر خواب النگو - دیدن النگوی طلا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب النگو (النگوی طلا) نمایانگر پذیرش تعهد و یا مسئولیت انجام کاری است و دیدن النگوی شکسته در خواب عدم تمایل شخص بیننده خواب ادامه کمک و همکاری را نشان می‌دهد.
تعبیر خواب عقرب - دیدن عقرب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عقرب بیانگر روبرو شدن با موقعیتی خطرناک و مضر است. تعبیرگران اسلامی دیدن عقرب در خواب دلیلی بر وجود دشمن و یا حسود در اطراف بیننده خواب می‌دانند.
تعبیر خواب پرنده - دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پرنده نمایانگر اهداف، آرزوها و امیدهای فرد بیننده خواب است. آرزوهایی که نیازمند رهایی از قید و بند هستند به صورت پرنده در خواب مشاهده می‌شوند.
تعبیر خواب طلا (زر) - معنی دیدن طلا در خواب چیست؟
تعبیر خواب طلا نمایانگر تمامی چیزهای ارزشمند زندگی شما در بیداری است. کشف استعدادهای فرد بیننده خواب معمولا به صورت طلا در خواب دیده می‌شوند.
تعبیر خواب وزغ - صدای وزغ در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب وزغ و یا دیدن آن در خواب نمادی از انسانی بدگوست که بسیار حرف بیهوده می‌زند. اطرافیان این فرد از پوچ بودن سخنانش کاملا آگاهند.
تعبیر خواب لاغر شدن - دیدن لاغر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لاغر شدن و لاغری بیان کننده احساس ضعف و ناتوانی در انجام کارهاست. همچنین لاغر شدن در خواب می‌تواند نمایانگر عدم تناسب پول، عشق و یا احساسات با زندگی فرد رویابین باشد.
بیشتر