ستاره سرگرمی

تعبیر خواب

تعبیر خواب آدم خواری - معنی خوردن گوشت انسان در خواب چیست؟
تعبیر خواب آدم خواری می تواند به آرزو و میل فرد بیننده خواب برای رسیدن به ثروت، استعداد و یا مقصودی ارزشمند اشاره داشته باشد. تعبیرگران انسانی خوردن گوشت بدن خود آدم (فرد رویابین) را خرج کردن مال و اموال فرد می‌دانند.
تعبیر خواب مورچه - مفهوم دیدن مورچه زیاد در خواب چیست؟
دیدن مورچه در خواب و رویا اغلب نشانه‌ای از نارضایتی و آزردگی خاطر است. موضوعاتی نه چندان مهم و ناچیز که باعث آزار شما در زندگی بیداری می‌گردند. به گفته برخی از تحلیل گران غربی تعبیر خواب مورچه در رابطه با کار و فعالیت شغلی فرد بیننده خواب است.
۳ ماه پیش
سرگرمی > تعبیر خواب

تعبیر خواب بیضه (خایه مرد)

تعبیر خواب بیضه (خایه مرد)
با تعبیر خواب بیضه (خایه مرد)، تعبیر خواب بریدن بیضه،تعبیر خواب بزرگ و کوچک شدن بیضه،تعبیر خواب تورم خایه و تعبیر خواب بخشیدن بیضه آشنا شوید
تعبیر خواب شراب - شراب خوردن در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب شراب، تعبیر خواب شراب خوردن و تعبیر خواب شراب فروختن توسط معبرین اسلامی همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب ماهی - خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟
دیدن ماهی در خواب به گفته معبرین غربی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد. البته تعبیر گران اسلامی، تعبیر خواب ماهی را غنمیت و خوردن آن را در خواب دریافت مال و اموال می‌دانند.
تعبیر خواب بلند شدن مو - موی بلند در خواب چه مفهومی دارد؟
دیدن بلند شدن مو یا موی بلند در خواب به گفته معبرین غربی نشان از تمرکز و تفکر عاقلانه روی مسائل و کارهای پیش روی فرد بیننده خواب دارد.
۴ ماه پیش
سرگرمی > تعبیر خواب

تفسیر دیدن مورچه در خواب و رویا

تفسیر دیدن مورچه در خواب و رویا
تعبیر خواب مورچه اشاره به انسان‌های ضعیف و کوته فکر دارد که باعث زیان فرد بیننده خواب می‌گردد. از دیدگاه تعبیرگران غربی دیدن مورچه در خواب بیانگر نارضایتی و ناراحتی فرد بیننده خواب از زندگی روزانه‌اش است. شما تصور می‌کنید که فراموش شده‌اید.
تعبیر خواب رنگ کردن مو - معنی موی رنگ شده در خواب چیست؟
موهای رنگ شده در خواب نشانی از تغییر در رفتار و نگرش فرد رویابین در بیداری است. موهای مشکی در خواب نمادی از سرپوش گذاشتن بر کارهاست.
تعبیر خواب برهنگی و عریانی - معنی لخت بودن در خواب چیست؟
دیدن برهنگی در خواب و رویا بر اساس تحلیل تفسیرگران جدید خواب می‌تواند ناشی از ورود به شغل جدید و یا ترس از دیدن خود توسط دیگران باشد.
تعبیر خواب ازدواج مجدد و گرفتن همسر دوم در خواب چیست؟
رویاهایی با محتوای ازدواج مجدد و گرفتن همسر دوم بیشتر نشان دهنده احساس نگرانی از دیده نشدن و یا ناکارآمدی فرد بیننده خواب در زندگی بیداری است
تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد - معنی مردن مجدد مرده چیست؟
تعبیر خواب دیدن مرگ مجدد فرد مرده و یا اینکه مرده وباره بمیرد به روایت ابن خلیل ناراحت و در رنج بودن روح فرد متوفی از موضوع یا چیزی است.
تعبیر خواب تجاوز و مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب چیست؟
دیدن مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب بیشتر ناشی از عکس العمل نسبت‌ به آسیب‌های روحی گذشته و یا احساس عدم توانایی فرد رویابین در کنترل اوضاع است.
تعبیر خواب اسباب بازی - معنی اسباب بازی شکسته در خواب چیست؟
دیدن وسایل و اسباب بازی در خواب اشاره به نگرش کودکانه شخص رویابین به زندگی اطرافیانش دارد. اینکه فردی یا موضوعی را در زندگیش جدی نمی‌گیرد.
تعبیر خواب آمبولانس - معنی دیدن آمبولانس پر از مجروح چیست؟
دیدن آمبولانس در خواب بیانگر حالات درونی آشفته بیننده خواب و یا نشان دهنده احساسات فرد رویابین نسبت به حوادث ناگهانی و امور غیر منتظره است.
تعبیر خواب ماکارونی؛ معنی دیدن پاستا و اسپاگتی در خواب چیست؟
ماکارونی، پاستا و اسپاگتی در خواب از دیدگاه کارل گوستاو یونگ به ترتیب نشان دهنده جنبه‌ای از زندگی، نیاز به انرژی و طول عمر است.
تعبیر خواب توت فرنگی - معنی دیدن توت فرنگی در خواب چیست؟
دیدن توت فرنگی در خواب می‌تواند تعبیری شامل موفقیت و عشق و یا تعبیری به سلامت عمومی بیننده خواب داشته باشد. با تعبیر خواب توت فرنگی آشنا شوید
تعبیر خواب موز - معنی دیدن موز کال و موز زرد در خواب چیست؟
دیدن موز در خواب نشانه شادی، عشق و یا تمایلات جنسی است. موز کال و سبز بیانگر خط فکری جدید و موز زرد نمایانگر قناعت و شادی بیننده خواب است.
تعبیر خواب انبه - معنی دیدن درخت انبه در خواب چیست؟
دیدن انبه در خواب بر اساس گفته معبرین نشانه و بیانگر باروری، عشق و ثروت است. چیدن انبه از درخت در خواب اشاره به یافتن عشقی جدید در زندگی دارد
تعبیر خواب کیوی - معنی خوردن کیوی با پوست در خواب چیست؟
دیدن کیوی در خواب بنا به گفته معبرین اشاره به نیاز برای تغییر یا به روز کردن شغل بیننده خواب دارد و خوردن کیوی در خواب بیانگر پیشرفت شغلی است
۷ ماه پیش
سرگرمی > تعبیر خواب

تعبیر خواب نیش زدن مار چیست؟

تعبیر خواب نیش زدن مار چیست؟
نیش زدن مار در خواب می‌تواند نشانه‌ای از تهدیدی نهفته مانند خیانت در اطراف فرد بیننده خواب باشد. با تعبیر خواب نیش زدن مار همراه ما باشید.
بیشتر